קטגוריה: <span>ל</span>

קטגוריה: ל

לִימוֹן =לִימוֹנְתָּא

בניב אורמיה , והניב  הדרומי שלי  לִימוֹנְתִּי שלנו לִימוֹנְתָּן שֶלְךָ  לִימוֹנְתּוֹךְ שֶלָךְ  לִימוֹנְתָּךְ שלו  לִימונְתֶּיוְ שלה  לִימוֹנְתָּוְ שלהם  לִימוֹנְתּוּ המילה  המיועדת  = לִימוֹנְתָּאכֶה לִימוֹנְתְּ תְּ