קטגוריה: <span>מילון ארמי עברי</span>

קטגוריה: מילון ארמי עברי

תַּחְלוּאָה = נָכוֹשוּלָא / נָּסָּארְעְ'וּלָא – נָּסָּארְ'וּלָא

צלפי  ניב  אורמיה , והניב  הדרומי המילה  המיודעת – נָכוֹשוּלָאכֶּה / נָּצָאעְ'וּלָכֶּה / נָּסָּאר'וּלָאכֶּה סמיכוּת = נָכוּשוּ לְתְּ / נָּצָאעְ'וּ לְת / נָּסָּארְ'וּלְת