רוּפֶא =הָכִּימָא

לפי ניב  אורמיה , והניב  הדרומי שלי = הָכִּימִי שלנו = הָכִּימָן שֶלְךְ = הָכּימוֹךְ שֶלָךְ = הַכִּימָךְ שלו = הָכִּימֶוְ שלה = הָכִּימָוְ שלהם/ן  = הָכִּימוּ המילה המיודעת = הָכִּימָכֶּה בסמיכות = הָכִּי=מְתּ