קטגוריה: <span>מילון ארמי עברי</span>

קטגוריה: מילון ארמי עברי

אֲרוֹן = דּוֹלָּאפְּ

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיודעת : דּוֹלָּאפָּכֶּה סמיכות : דּוֹלָּא פְּת שלי : דּוֹלָּאפִּי שלנו : דּוֹלָּאפָּן שלְךְ : דּוֹלָּאפּוֹךְ שלָךְ : דּוֹלָּאפָּךְ שלו : דּוֹלָּאפֶּוְ שלה : דּוֹלָּאפָּוְ שלהם/ שלהן : דּוֹלָּפּוּ

חֲשָש = קָּהְר

לבטא קּ דגושה לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי ברבים : קָּהְרֶה שלי : קָּהְרִי שלנו : קָּהְרָן שלְך : קּהרוֹךְ שלָךְ : קָּהְרָךְ שלו : קָּהְרֶוְ שלה : קָּהְרָוְ שלהם / שלהן : קָּהְרוּ המילה המיודעת : קָּהְרָכֵּה סמיכות : קָּהְ רְת

חָרוּב (פְּרִי) = כָרְנוּב

לפי ניב אורמיה ,והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה האזרית ברבים : כָרְנוּבֶּה שלי : כָרְנוּבִּי שלנו : כָרְנוּבֳָן שלך : כָרְנוּבּוֹךְ שלך : כָרְנוּבָּךְ שלו : כָרְנוּבֶּוְ שלה : כָרְנובָּוְ שלהם / שלהן = כָרְנוּבּוּ המילה המיועדת : כָרְנוּבָּכֶּה סמיכות : כָרְנוּ בְּת

גוּפִיָה = פָנֶילָה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיועדת = פָנֶילָכֶּה , סמיכות = פָנֶילְת ברבים : פָנֶילֶה שלי = פָנֶילִי שלנו : פָנֶילָן שלך : פָנֶילוךְ שֶלָךְ = פָנֶילָךְ שלהם = פָנֶילוּ

כְּלִי הַגָּשָה / טַס = מָגְ'מָא

לפי  ניב  אורמיה והניב  הדרומי ברבים = מָגְ'מֶה שלי = מָגְ'מִי שלנו = מָגְ'מָן שלו = מָגְ'מֶוְ שלה = מָגְ'מָוְ שלכם = מָגְ'מְכוּן שלכן = כמו  שלכם מיועדת = מָגְ'מָכֶּה סמיכות = מָגְ' מְת