מחבר: <span>גבריאל באגר</span>

מחבר: גבריאל באגר

אִי נוֹחוּת / חוֹסֶר מְנוּחָה = נָרָהָאתּוּלָא

לפי ניב אורמיה , ןהניב הדרומי המילה המיודעת : נָרָהָאתּוּלָכֶּה סמיכות : נָרָהַאתּוּ לְתְּ המילה מושאלת מהשפה האזרית , שלי ז' נ' – נָרָהַאתּוּלִי שלנו – נָרָהַאתּוּלָן שלְךָ – נָרָהַאתּוּלוֹךְ שֶלָךְ – נָרָהַאתּוֹלָךְ שלו – נָרָהַאתּוּלֶוְּ שלה – נָרָהַאתּוּלָוְּ שלהם/ן – נָרָהַאתּוּלוּ

לִפְשוֹט/ לְהִתפַּשֵּט = שָלוֹכֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : שָלוֹכָכֶּה סמיכות.: שָלוֹ כְתְּ אני ז , הווה – שָלוֹכְלֶּן / שָלוֹכֶן אני נ, הווה – שלוֹכְלָּן / שָלוֹכָן אנחנו " – שָלוֹכְלֶּךְ /שָלוֹכֶךְ אתה " – שָלוֹכְלֶּת / שָלוֹכֶת את " – שָלוֹכְלָּת / שָלוֹכָת הוא " – שָלוֹכְלֶּה היא …

מְשִיכָה בַּלָשוֹן / דִיבּוּב = מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי אני ז' הווה – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלֶן / אָנְתּוּלֶן אני נ הווה – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלָן / אָנְתּוּלָן אנחנו " – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלֶךְ / אָנְתּוּלֶךְ אתה – מְכֶל לִשָאנָא אָנְתּוֹיְלֶת / אָנְתּוּלֶת את – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלָת / אָנְתּוּלָת הוא – מְכֶל לִישָאנא אָנְתּוֹיְלֶה …

רִפְיוֹן שֶֹכֶל / טִפְּשוּת = עָקְּּלָּא קָּלוּלַא – אָקְּלָּא קָּלוּלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני ז,נ = עָקְּלָּי קָּלוּלָא אנחנו = עָקְּלָן קָּלוּלָא אתה = עָקְּלּוֹךְ קָּלוּלָא את = עָקְּלָּךְ= קָּלוּלָא אתם/ן = עָקְּלְּכוּן קָּלוּלָא הוא = עָקְּלֶּוְּ קָּלוּלָא היא = עָקְּלָּוְּ קָּלוּלָא הם/ן = עָקְּלּוּ קָּלוּלָא

אִישוֹן הָעַיִן – בהשאלה אומרים , גוּ לְתּ עֶינָא (אֶינָא)

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : גוּ לְתּ עֶינָאכֶּה סמיכות : גוּ לְתְּ עֶי נְתְּ שלי ז,נ = גוּ לְתּ עֶינִי שלנו = גוּ לְתּ עֶינָן שֶלְךָ = גוּ לְתּ עֶינוֹךְ שֶלָךְ = גוּ לְתּ עֶינָךְ שלכם = גוּ לְתּ עֶינוּ שלו = גוּ לְתּ עֶינֶיו שלה …

בְּעָיָה = מָסָלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית Mesele המילה המיודעת : מָסָלָכֶּה סמיכות : מָסָ לְתְּ שלי ז,נ = מָסָלִי שלנו = מָסָלָן שֶלְךָ = מָסָלוֹךְ שֶלָךְ = מָסָלָךְ שלו = מָסָלֶוְּ שלה = מָסָלָוְּ שלהם = מָסָלוּ

מְשָרֵת = קָּרָּוָּוּאשְּ

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי שלי ז, נ = קָּרָּוָּוּאשִּי שלנו = קָּרָּוָּוּאשָּן שלכם /ן = קָּרָּוָּוּאשְּכוּן שלו = קָּרָּוָּוּאשֶּוְּ שלה =]קָּרָּוָּוּאשָּוְּ שלהם/ן = קָּרָּוָּוּאשּוּ

הֵעָלְמוּת מִן הַזִּיכָּרוֹן / שִכְחָה = מְן בָּאלָא אִיזָאלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה ז,נ – מְן בָּאלִי אִיזָאלְ לֶה אנחנו – מְן בָּאלָאן אִיזָאלְ לֶה אתה – מְן בָּאלוֹךְ אִיזָאלְ לֶה את – מְן בָּאלָאךְ אִיזָאלְ לֶה אתם/ן – מְן בַּאלְכוּן אִיזָאלְ לֶה הוא – מְן בָּאלֶוְּ אִיזָאלְ לֶה היא – מְן בָּאלָאוְּ אִיזַאל לֶה …

חַסֲר שְֹבִיעוּת רָצוֹן = נָּארָּאזִי

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : נָארָּאזִּייָכֶּה סמיכות : נָּארָּאזּי יְתְּ אני הווה זכר – נַּארָּאזִי אִלֶין אני נקבה – נָּארָּאזִִּי אִילָן אנחנו – נָּארָּאזִּי אִילֶךְ אתה – נָּארָּאזִּי אילֶת את – נָּארָּאזִּי מאִלָתּ הוא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ היא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ הם/ ן – נָּרָּאזִּי אִילוּ …

רֶדֶת הַיּוֹם = יוֹמָא גָנוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי הווה: יוֹמָא גָנוֹיְלֶה עבר : יוֹמָא גְנֶלֶה עתיד : יוֹמָא גַנֶה ברבים הווה : יוֹמָאוֶּה גָנוֹיְלוּ ברבים עתיד : יוֹמָאוֶּה גָנֶנִי ברבים עבר : יומָאוֶּה גְנֶלוּ אפשר להוסיף שלי הווה – יוֹמִי גָנוֹיְלֶה שלנו – יומָּן גָנוֹיְלֶה / גָנּוּלֶה שֶלְךְָ – יוֹמּוֹךְ גָנוֹיְלֶה / …