רוּפֶא =הָכִּימָא

לפי ניב  אורמיה , והניב  הדרומי שלי = הָכִּימִי שלנו = הָכִּימָן שֶלְךְ = הָכּימוֹךְ שֶלָךְ = הַכִּימָךְ שלו = הָכִּימֶוְ שלה = הָכִּימָוְ שלהם/ן  = הָכִּימוּ המילה המיודעת = הָכִּימָכֶּה בסמיכות = הָכִּי=מְתּ  

לִימוֹן =לִימוֹנְתָּא

בניב אורמיה , והניב  הדרומי שלי  לִימוֹנְתִּי שלנו לִימוֹנְתָּן שֶלְךָ  לִימוֹנְתּוֹךְ שֶלָךְ  לִימוֹנְתָּךְ שלו  לִימונְתֶּיוְ שלה  לִימוֹנְתָּוְ שלהם  לִימוֹנְתּוּ המילה  המיועדת  = לִימוֹנְתָּאכֶה לִימוֹנְתְּ תְּ  

הַשְאֵר – הַנָח = שוּקּ

לפי  ניב  אורמיה , והניב  הדרומי הַשְאֵר  אוֹתִּי – הַנָח לִי = שוּקּ  לִי הַשְאֵר  אוֹתנו – הַנָח לנו = שוּקּ  לָן הַשְאֵר אוֹתְּך – הַנָח לך= שוּקּ  לוֹךְ הַשְאֵר אוֹתָּךְ – הַנָח  לָךְ = שוּק  לָךְ הַשְאֵר אותו – הַנָח  לו= שוּקּ  לֶיה הַשאֵר  אותה – הַנָח לָה = …

מִילָת רֶמֶז לִדְבַר מָה = אוֹ כֶיתָּא

לפי  ניב  אורמיה, והניב  הדרומי המילה  המיועדת = אוֹ כֶיתָּא כֶּה אוֹ  כֶיתְִ – תְּ שלי = אוֹכֶיתִּי שלנו = אוֹכֶיתָּן שֶלְךְ = אוֹכֶתּוֹךְ שֶלָךְ  = אוֹכֶיתָּך שלהם = אוֹכֶיתּוּ