קטגוריה: <span>מ</span>

קטגוריה: מ

מְשִיכָה בַּלָשוֹן / דִיבּוּב = מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי אני ז' הווה – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלֶן / אָנְתּוּלֶן אני נ הווה – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלָן / אָנְתּוּלָן אנחנו " – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלֶךְ / אָנְתּוּלֶךְ אתה – מְכֶל לִשָאנָא אָנְתּוֹיְלֶת / אָנְתּוּלֶת את – מְכֶל לִישָאנָא אָנְתּוֹיְלָת / אָנְתּוּלָת הוא – מְכֶל לִישָאנא אָנְתּוֹיְלֶה …

מְשָרֵת = קָּרָּוָּוּאשְּ

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי שלי ז, נ = קָּרָּוָּוּאשִּי שלנו = קָּרָּוָּוּאשָּן שלכם /ן = קָּרָּוָּוּאשְּכוּן שלו = קָּרָּוָּוּאשֶּוְּ שלה =]קָּרָּוָּוּאשָּוְּ שלהם/ן = קָּרָּוָּוּאשּוּ

מִקְטוֹרֶן / זָ'קֵט = סֶּטְּרָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : סֶּטְּרָּכֶּה סמיכות : סֶּטְּ רְּתְּ שלי – סֶּטְּרִּי שלנו – סֶּטְּרָּן שֶלְךְ – סֶּטְּרוֹךְ שֶלָךְ – סֶּטְּרָּךְ שלו – סֶּטְּרֶוְּ שלה – סֶּטְּרָּוְּ שלהם / ן – סֶּטְּרוּ