מחבר: <span>גבריאל באגר</span>

מחבר: גבריאל באגר

הֶעָפַת מַבָּט / הִסְתַּכְּלוּת לְרֶגַע = עֶינָא דָהוֹלֶה

כפל לשון לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני: עֶינָא ד,הְּלִי אנחנו : עֶינָא דְ הְלָן אתה : עֶינָא דְ,הְלוֹךְ את : עֶינָא דְ,הְלָךְ הוא : עֶינָא דְ,הְלֶה היא : עֶינָא דְ,הְלָא הם/ הן : עֶינָא דְ,הְלןּ הפסיק אחרי האות ד' סימן לעיצור קל לפני אמירת כל המילה

אֲמִירָה / מוֹצָא פֶּה = כָבְּרָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי שלי = כָבְּרִי שלנו = כָבָּרָן שלְךָ = כָבְּרוֹךְ שלָךְ = כָבְּרָךְ שלו = כָבְּרֶוְ שלה = כָבְּרָוְּ שלהם/ שלהן = כָבְּרוּ המילה המיודעת = כָבְּרָכֶּה סמיכות = כָבְּ רְתְּ

אֲרוֹן = דּוֹלָּאפְּ

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיודעת : דּוֹלָּאפָּכֶּה סמיכות : דּוֹלָּא פְּת שלי : דּוֹלָּאפִּי שלנו : דּוֹלָּאפָּן שלְךְ : דּוֹלָּאפּוֹךְ שלָךְ : דּוֹלָּאפָּךְ שלו : דּוֹלָּאפֶּוְ שלה : דּוֹלָּאפָּוְ שלהם/ שלהן : דּוֹלָּפּוּ

חֲשָש = קָּהְר

לבטא קּ דגושה לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי ברבים : קָּהְרֶה שלי : קָּהְרִי שלנו : קָּהְרָן שלְך : קּהרוֹךְ שלָךְ : קָּהְרָךְ שלו : קָּהְרֶוְ שלה : קָּהְרָוְ שלהם / שלהן : קָּהְרוּ המילה המיודעת : קָּהְרָכֵּה סמיכות : קָּהְ רְת

חָרוּב (פְּרִי) = כָרְנוּב

לפי ניב אורמיה ,והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה האזרית ברבים : כָרְנוּבֶּה שלי : כָרְנוּבִּי שלנו : כָרְנוּבֳָן שלך : כָרְנוּבּוֹךְ שלך : כָרְנוּבָּךְ שלו : כָרְנוּבֶּוְ שלה : כָרְנובָּוְ שלהם / שלהן = כָרְנוּבּוּ המילה המיועדת : כָרְנוּבָּכֶּה סמיכות : כָרְנוּ בְּת

גוּפִיָה = פָנֶילָה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיועדת = פָנֶילָכֶּה , סמיכות = פָנֶילְת ברבים : פָנֶילֶה שלי = פָנֶילִי שלנו : פָנֶילָן שלך : פָנֶילוךְ שֶלָךְ = פָנֶילָךְ שלהם = פָנֶילוּ

כְּלִי הַגָּשָה / טַס = מָגְ'מָא

לפי  ניב  אורמיה והניב  הדרומי ברבים = מָגְ'מֶה שלי = מָגְ'מִי שלנו = מָגְ'מָן שלו = מָגְ'מֶוְ שלה = מָגְ'מָוְ שלכם = מָגְ'מְכוּן שלכן = כמו  שלכם מיועדת = מָגְ'מָכֶּה סמיכות = מָגְ' מְת