מחבר: <span>גבריאל באגר</span>

מחבר: גבריאל באגר

סְחוֹרָה = מָּאלּ

אותיות מ , ל , דגושות לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה האזרית . שלי : מָּאלִּי שלנו: מָּאלָּאן שֶלְךָ : מָּאלּוֹךְ שֶלָךְ : מָאלָּאךְ שלהם/ שלהן : מָּאלּוּ המילה המיודעת : מָּאלָּאכֶּה סמיכוּת : מָּאלְּ תּ