אלמוס

סיפורה של אלמוס הוא סיפורם של המיעוטים. סיפור על רוח האדם ועל הישרדות. דרך חייהן של שתי נשים, אלמוס היהודייה ואישתר האשורית ציירתי את כוח החיים העצום של האדם הפשוט.

פתגמים באותיות ג'-ה'

גַאִית אֶינִי אִדְיֶלוֹח' ברוך הבא (באת בעיניי) גְבוּגְזַרְח'וּן בברית אצלכם (מילולי) גְדִקְנֶיו חַ'רֶין אעשה את הצרכים על זקנו (קללה – מילולי) ג'וּגֶ'י חֶ'יל סַלֶּי לַא פֶּישִי גדיים נעשו תיישים (האפרוחים לא יישארו תחת הסלים) גוּלַא קֶיפַּא אִלֶּיו שייהרג, שימות (שיפגע בו כדור) גוֹרַא גַל בַחְ'תֶיו קְרַוַא אַבֶי אוֹד, כְמִר בַאַו: קַמְחַ'א נַח'וֹלַח' שִרְמַח' בַרְבוֹטְלַא מחפש תואנה (גבר הרוצה להתקוטט עם אשתו אומר …

פתגמים באות ב'

בְאֶיזֶח' תַפוֹקֶי נלך לבקר יולדת (מילולי) בַאַן יַא שְרַאֶי מַנְחַ'נֶילֶי עליו אי אפשר לסמוך (בעבורנו הוא מכבה מנורות) בַב דַדַא פִּשְרַא דִבְיֶי שתקו, החליפו את הנושא (בב דדא = שחט בשר) בַגִ'נֶּי כְסִילַא חֶ'יט פיקח וערום (יכול לתפור כובע לשדים) בְדַי קְלִינְצְ'כִי לַא כְיִנֶּי חוסר הערכה למישהו – אינני מעריך אותו אפילו בגודל הזרת שלי (מילולי) בַהְרַא אִלְח'וּן איחולים לנערות שטרם …

פתגמים באות א'

אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי כְפִּנֶּיו רוצה לקבל הכל בלא מאמץ מצדו (הוא רוצה שתלעס את חתיכת הלחם ותשים אותה בפיו) אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי פִּנֶּיו עצלן (רוצה לקבל את מזונו לעוס היישר לפיו) אַבוֹיְלֵין מַצְלַהַת אוֹדֶין גַלוֹח' אני רוצה להתייעץ עמך (אני רוצה לעשות עצה אתך) אַבוּרְוִי אִמְבִלְח'וּנֶי, רַבַא מְגִ'סְלְח'וּנִי פגעתם בכבודי, הטרדתם אותי מאוד (הולכתם את כבודי, …

הערות פונטיות

א נהגית כמו א' בעברית. כמו כן היא מסמנת תמועת a פתוחה בסוף מילה. ב נהגית תמיד כמו בּ (ב' דגושה) בעברית. ב' דגושה משמעה ב' מוכפלת. ג נהגית כמו ג' בעברית. ד נהגית כמו ד' בעברית. ה נהגית כמו ה' בעברית. ה' בסוף מילה נקראת כעיצור ויש בה מפיק …

ארמית

אֲרָמִית היא שפה שמית צפון מערבית, שמדוברת ברציפות מאז האלף הראשון לפני הספירה ועד ימינו. בעת העתיקה הייתה הארמית שפה רווחת במזרח התיכון ובמרכז אסיה, ובעיקר בארץ ישראל, בסוריה, באשור, בבבל, ובממלכת פרס. הארמית הייתה שפת הדיבור של ארץ ישראל, סוריה ומסופוטמיה. עולי בבל בתקופת בית שני הביאו אתם לארץ ישראל את השפה הזו, שהייתה אז השפה הרווחת …

השפה הארמית – מט"ח

תקציר הקביעה שכל אחד מאתנו משתמש בשפה הארמית אינה סברה – אלא עובדה: המילים סברה ועובדה הן דוגמאות למילים בארמית שחדרו לעברית. ארמית היא שפה שמית, כמו עברית או ערבית(1). במאה ה-6 לפני הספירה הייתה הארמית לשפה הרשמית בממלכת פרס – ולשפה המדוברת והבינלאומית של המזרח התיכון עד לכיבוש המוסלמי(2). …