פתגמים באותיות ג'-ה'

פתגמים באותיות ג'-ה'

גַאִית אֶינִי אִדְיֶלוֹח' 
ברוך הבא (באת בעיניי)
גְבוּגְזַרְח'וּן 
בברית אצלכם (מילולי)
גְדִקְנֶיו חַ'רֶין 
אעשה את הצרכים על זקנו (קללה – מילולי)
ג'וּגֶ'י חֶ'יל סַלֶּי לַא פֶּישִי 
גדיים נעשו תיישים (האפרוחים לא יישארו תחת הסלים)
גוּלַא קֶיפַּא אִלֶּיו 
שייהרג, שימות (שיפגע בו כדור)
גוֹרַא גַל בַחְ'תֶיו קְרַוַא אַבֶי אוֹד, כְמִר בַאַו: קַמְחַ'א נַח'וֹלַח' שִרְמַח' בַרְבוֹטְלַא 
מחפש תואנה (גבר הרוצה להתקוטט עם אשתו אומר לה: כשאת מנפה עכוזך מתנועע)
גֶיג' קִמְלֶי 
קם מאוחר (מילולי)
גֶינַא אִדְיֶלֶי רֶיש תַפַּן 
אורח לא רצוי (שוב בא על ראשנו)
גֶינַא אִדְיֶלֶי, כוֹמַא חַ'בַרֶיו, פְּקַרְתֶיו תְבִרְתַא פֶּישַא חֶ'ילֶיו 
אדם רע שלא רוצים בנוכחותו (שוב הוא בא, שתבוא בשורתו שחורה, שמפרקתו השבורה תישאר תחתיו)
גֶינַא פִּיחֶ'לַּא 
עיבר אותה (שוב ניפח אותה)
גַל צִ'נְדִרְכַו רַבַא בַתֶי מִחְ'רִוְתַא, בִרְבִזְתַא קְלִילוּ מְדֶיהְוַא 
על רכלנית רעה (ברכילויותיה החריבה בתים רבים שמפתחותיהם מזהב)
גַל רִיח' אִיחַ'לַא אַנַא רֶישִי גִרְגִ'נֶּי 
האוכל מריח טוב (עם ריח האוכל ראשי סחרחר)
גַל שֶם שַדַּי גְבֶי מַקוֹאֶי גַלֶיו 
היזהר ממנו (יש לדבר אתו בשם ה', בזהירות ובמחשבה)
גִ'ם חְ'דְרַא 
נעלמה (מילולי)
גַ'נְדַגַו אַלְמַס 
יפהפייה, חתיכה (גופה אבן יקרה)
גְ'נַו גְ'נַו וֶילַא 
על מצב שבו כולם חוטפים אוכל במסיבות (חטוף חטוף היתה)
גַנוֹיְלֶי 
מותו קרוב (הוא שוקע)
גְנַשֶי לַא רְוֶי 
אדם חסר נימוסים ותרבות (לא גדל בין אנשים)
גְתַרִית מַרֶי דוֹלְתַא צַמְחִ'י מוּנְטַזִיר חַ'דְרִי בַרוּחַ'וֶי גַל דוֹסְתֶי, גְתַרִת פַקִיר נַשַא לַא מִצֶּית חַ'זֶית, לַא כַלבֶי לַא קַטְוֶי, רִיחִ'ת פַקִירוּלַא מַיְרִקְלוּ 
בפתחו של העשיר עומדים וממתינים חברים וידידים, בפתחו של העני לא תראה אדם, לא כלבים ולא חתולים, ריח העוני מבריח אותם (מילולי )
דַאִי אֶלְצ'וּלַא שַדְרִנַּא 
אשלח את אמי לבקש ידה של כלה בשבילי (מילולי)
דַאֶי, אַנַא קְרַוַא אוֹדַנַא לֶוֶין קִפְתא לִתִּי, בְרוֹנִי מִסְפִּילֶי בִלְהַא, מִסְפְּיִית אִלְהַא הַוֶי 
חסר אונים מול בריון מצפה לנקמת ה' (אמא, אינני איש מלחמה, אין לי כח. בני מסור אותו בידי ה', יהא מסור ביד ה')
דַאֶי, כַסִי קִרַּקִיר וַדְלַא 
אימא, בטני מקרקרת (מילולי)
דַאֶיו קֶילַא בַאֶיו 
שימות (שאמו תישרף מצער על מותו)
דַדֶיו מֶיל 
שימות אביו (מילולי)
דוֹלְתַא דְהִלַּא גְרֶישֶיו 
העושר העביר אותו על דעתו (על אדם שהתעשר ולא מסתפק במה שיש לו – העושר הכה בראשו)
דוֹלְתַן מַלַן 
כספנו ורכושנו (מילולי)
דִין דוֹקַנַא 
שומר מצוות (מחזיק דת)
דִמְבַגֶיו צְ'קִיתַא 
שוויצר (התוף שלו [הכרס שלו] קרוע)
דִמַּו חִ'לְיַא 
יש לה חן (דמה מתוק)
דִמַּו חִ'לְיֶילֶי 
חיננית (על כלה שיודעת להתחבב על האנשים – דמה מתוק)
דִמַּו יַקוּרֶילֶי 
לא חביבה (על כלה מופנמת – דמה כבד)
דַמוּר שַחִ'ינַא דְהוּל גַאֶיו 
הכה בברזל בעודנו חם (הברזל חם, הכה בו)
דַע' אִילֶי, וִרְח'וֹח' מִסְכִירְלֶיתַא 
אורח שלא ייאמן שבא (לא ייאמן, איבדת את דרכך)
דַרגוּשְתַא שוּשְלַא 
נדנד את העריסה (מילולי)
דַרְד בֶי דַרְמַנַא אוֹרַא גְגַ'נְדַגֶיו 
שיחלה בכל גופו (שמחלה חסוכת מרפא תיכנס לגופו)
דַרְדֶי בַלַאֶי 
מחלות (מילולי)
דְרַנְג קִמְלֶי 
קם מאוחר (מילולי)
הַגִ'י לַקְלַק 
על בחורה רזה מאוד (חסידה)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *