המילה מיד/ תכף  (תפ) בארמית לישן דידן היא – אָּלְבָּהָּר

ניב המקור הוא ב – אורמיה , והניב  הדרומי

פרטים נוספים – הטיות, מינים וזמנים:

מס"ד מקורי: 300, מספר מזהה חדש: milon_00300