אתר קהילת עדת נאש דידן, יוצאי אזרבייז'אן הפרסית בין ימת אורמיה לימת ואן
נאש דידן

Urmia map and more

Map of Urmia – google maps