תגית: <span>כינויי גוף</span>

תגית: כינויי גוף

מְבָּאשְׁקָאלֶה תוּרְכְּיָה / מוֹצָאוֹ מְבָּאשְׁקָלֶה = בָּאשְּׁקָּאלָּאנָּא

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה מְבָּאשְׁקָאלֶה תוּרְכְּיָה / מוֹצָאוֹ מְבָּאשְׁקָלֶה

מְמְּיָּאנְּדָּאוְּ / מוֹצָאוֹ מְמְּיָּאנְּדָּאוְּ = מְּיָּאנְּדָּאוְּנָּא

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה מְמְּיָּאנְּדָּאוְּ / מוֹצָאוֹ מְמְּיָּאנְּדָּאוְּ