תגית: <span>דת</span>

תגית: דת

הִתְכַּנְסוּת בִּיְמֵי שַׁבָּת לְתְּפִילָה לְזֶכֶר נִפְטָר = מְּשְּׁמָּארָּא

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה הִתְכַּנְסוּת בִּיְמֵי שַׁבָּת לְתְּפִילָה לְזֶכֶר נִפְטָר