הִתְכַּנְסוּת בִּיְמֵי שַׁבָּת לְתְּפִילָה לְזֶכֶר נִפְטָר = מְּשְּׁמָּארָּא

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה הִתְכַּנְסוּת בִּיְמֵי שַׁבָּת לְתְּפִילָה לְזֶכֶר נִפְטָר