בְּהַשְׁאָלָה חָס וְשָׁלוֹם / חָס וְחָלִילָה = אְלְהָּא לָאוֹד (אְלְהָּאלּוֹדְ)

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה בְּהַשְׁאָלָה חָס וְשָׁלוֹם / חָס וְחָלִילָה