קטגוריה: <span>מילון ארמי עברי</span>

קטגוריה: מילון ארמי עברי

תְלִיָּה = תָּלְתֹּויֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : תָּלְתּוֹיַכֶּה סמיכות : תָּלְתּוֹ יְתְּ אני זכר הווה – תַּלְתּוֹיְלֶן / תָּלְתּוֹיֶן אני נקבה הווה – תָּלְתּוֹיְלָן / תָּלְתּוֹיָן אנחנו – תָּלְתּוֹיְלֶךְ / תָּלְתּוֹיֶךְ אתה – תָּלְתּוֹיְלֶת / תָּלְתּוֹיֶת את – תָּלְתּוֹיְלָתּ / תָּלְתּוֹיָתּ אתם/ן – תָּלְתּוֹיְלֶתּוּן / תָּלְתּוֹיֶתּוּן הוא – …

סִיוּם = פָּרוֹקֶּה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת.: ּפָּרוֹקָּכֶּה סמיכות : פַּרוֹ קְּתְּ אני זכר הווה – פָּרוֹקְּלֶן / פָּרוֹקֶּן אני נקבה – פָּרוֹקְּלָן / פָּרוֹקָּן אנחנו – פָּרוֹקְּלֶךְ / פָּרוֹקֶּךְ אתה – ּפָּרוֹקְּלֶת / פָּרוֹקֶּת את – פָּרוֹקְּלָת / פָּרוֹקַּת אתם/ ן – פָּרוֹקְּלֶתּוּן / פָּרוֹקֶּתּוּן הם/ן – פָּרוֹקְּלוּ …

הַאֲפָלָה / הַחְשָכָה = מָחְ'שוֹכֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָחְ'שוֹכָכֶּה סמיכות : מָחְ'שוֹ כְתְּ אני הווה – מָחְ'שוֹכְלֶן / מָחְ'שוֹכֶן אנחנו – מָחְ'שוֹכְלֶךְ / מָחְ'שוֹכֶךְ אתה – מָחְ'שוֹכְלֶתּ / מָחְ'שוֹכֶתּ את – מָחְ'שוֹכְלָתּ / מָחְ'כְשוֹכָתּ אתם/ן – מָחְ'שוֹכְלֶתּוּן / מָחְ'שוֹכֶתּוּן הוא – מָחְ'שוֹכְלֶה / מָחְ'שוֹכֶה היא – מָחְ'שוֹכְלָא / מָחְ'שוֹכָא …

הַכְרָחָה / אִלּוּץ = מָגְ'בּוֹרֶּה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָגְ'בּוֹרָּכֶּה סמיכות : מָגְ'בּוֹ רְּתְּ המילה מושאלת מהשפה התורכית , הפרסית , הערבית אני הווה – מָגְ'בּוֹרְּלֶּן / מָגְ'בּוֹרֶּן אנחנו – מָגְ'בּוֹרְּלֶּךְ / מָגְ'בּוֹרֶּךְ אתה – מָגְ'בּוֹרְּלֶּת / מָגְ'בּוֹרֶּת את – מָגְ'בּוֹרְּלָּת / מָגְ'בּוֹרָּת הוא- מָגְ'בּוֹרְּלֶּה / מָגְ'בּוֹרֶּה היא – מָגְ'בּוֹרּלָּא …

אֲמִתִּיּוּת / אֲמִינוּת = טְּרּוֹסָּאנּוּלָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : טְּרּוֹסָּאנּוּלָּכֶּה סמיכות : טפּרּוֹסָּאנּוּ לְתּ שלי – טְּרּוֹסָּאנּוּלִּי שלנו – טְּרּוֹסָּאנּוּלַּן שלְךָ – טְּרּוֹסָּאנּוּלּוֹךְ שלָךְ – טְּרּוֹסָּאנּוּלֶּוְּ שלו – טְּרּוֹסָּאנּוּלֶּוְּ שלהם/ן – טְּרּוֹסָּאנּוּלּוּ

הֲלִיכָה לְאִבּוּד / תְּעִיָּה = מָסְכּוֹרֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָסְכּוֹרָכֶּה סמיכות : מָסְכּוֹ רְתּ אני הווה – מָסְכּוֹרְלֶן / מָסְכּוֹרֶן אנחנו – מָסְכּוֹרְלֶךְ / מָסְכּוֹרֶךְ אתה – מָסְכּוֹרְלֶת / מָסְכּוֹרֶת את – מָסְכּוֹרְלָת / מָסְכּוֹרָת אתם/ן -מָסְכּוֹרְלֶתּוּן / מָסְכּוֹרֶתּוּן הוא – מָסְכּוֹרְלֶה / מָסְכּוֹרֶה היא – מָסְכּוֹרְלָא / מָסְכּוֹרָא הם/ן …

אִתּוּר / מְצִיאָה = מָשְּטּוֹכֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת.: מָשְּטּוֹכָכֶּה סמיכות : מָשְּטּוֹ כְת אני הווה – מָשְטְוֹכְלֶּן / מָשְּטּוֹכֶן אנחנו – מָשְּטּוֹכְלָּךְ / מָּשְּטּוֹכֶךְ אתה – מָשְּטּוֹכְלֶּת / מָשְּטּוֹכֶת את- מָשְּטּוֹכְלָּתּ / מָשְטּוֹכָת הוא – מָשְּטּוֹכְלֶּה / מָשְטּוֹכֵה היא – מָשְטְוֹכְלָּא / מָשְטּוֹכָא אתם/ן – מָשְּטְוֹכְלְּתּוּן / מָשְטּוכֶתּוּן הם/ן – …

שִסוּעַ / קְרִיעָה = גָ'לוֹקֶּה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : גָ'לוֹקָּכֶּה סמיכות : גָ'לוֹ קְּתְּ אני הווה – גָ'לוֹקְּלֶן / גָ'לוֹקֶּן אנחנו הוה- גָ'לוֹקְּלֶךְ/ גָ'לוֹקֶּךְ אתה הווה – גָ'לוֹקְּלֶתּ / גָ'לוֹקֶּתּ אתם/ן הווה – גָ'לוֹקְּלֶתּוּן / גָ'לוֹקֶּתּוּן את הווה – גָ'לוֹקְּלָתּ / גָ'לוּקָּתּ הוא הווה – גָ'לוֹקְּלֶה/ גָ'לוֹקֶּה היא הווה – …

נְתִינָה = הְוָּוּאלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : הְוָּוּאלָכֵּה סמיכות : הְוָּוּא לְתְּ אני הווה – הְוָּוּאלֶן אנחנו הווה – הְוָּואלֶךְ אתה הווה – הְוָּוּאלֶת את הווה – הְוָּוּאלָתּ אתם/ן – הְוָּוּאלֶתּוּן הוא הווה – הְוָּוּאלֶה היא הווה – הְוָּוּאלָא הם/ן הווה – הְוָּוּאלוּ אני עתיד – הָוֶּוּן אנחנו …

הַשְקָיָה = מָשְתּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָשְתּוֹיַכֶּה סמיכות : מָשְתּוֹ יְתּ אני , הווה – מָשְתּוֹיְלֶן / מָשְתּוֹיֶן אנחנו , הווה – מָּשְתּוֹיְלֶךְ / מָשְתּוֹיֶךְ אתה , הווה – מָשְתּוֹיְלֶת / מָשְתּוֹיֶת את , הווה – מָשְתּוֹיְלָת / מָשְתּוֹיָת אתם/ אתן , הווה – מָשְתּוֹיְלֶתּוּן / מָשְתּוֹיֶתּוּן …

לְהָבִין = פָכּוֹרֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המידעת : פָכּוֹרָכֶּה סמיכות : פָכּוֹ רְתּ אני הווה – פָכּוֹרְלֶן / פָכּוֹרֶן אנחנו " – פָכּוֹרְלֶךְ / פָכּוֹרֶךְ אתה "- פָכּוֹרְלֶת / פָכּוֹרֶת את " – פָכּוֹרְלָת / פָכּוֹרָת אתם/ן – הווה -פַכּוֹרְלֶתּוּן / פָכּוֹרֶתּון הם/ן – פָכּוֹרְלוּ / פָכּוֹרוּ אני עבר …

בֶּהָלָה / חֲרָדָה – בהשאלה : לְבָּא צָ'קּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה : לְבִּי צְ'קֶּוֹיְלֶה אנחנו הווה : לְבָּן צְ'קֶּוֹיְלֶה אתה הווה : לְבּוֹךְ צְ'קֶּוֹיְלֶה את הווה : לְבָּךְ צְ'קֶּוֹיְלֶה הוא הווה לְבֶּוְּ צְ'קֶּוֹיְלֶה היא הווה : לְבָּוְ צְ'קֶּוֹיְלֶה אתם הווה : לְבְּכוּן צְ'קֶּוֹיְלֶה הם הווה : לְבּוּ צְ'קֶלוֹיְלֶה או צָ'קּוּלֶה אני עבר : …