קטגוריה: <span>מילון ארמי עברי</span>

קטגוריה: מילון ארמי עברי

מְשָרֵת = קָּרָּוָּוּאשְּ

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי שלי ז, נ = קָּרָּוָּוּאשִּי שלנו = קָּרָּוָּוּאשָּן שלכם /ן = קָּרָּוָּוּאשְּכוּן שלו = קָּרָּוָּוּאשֶּוְּ שלה =]קָּרָּוָּוּאשָּוְּ שלהם/ן = קָּרָּוָּוּאשּוּ

הֵעָלְמוּת מִן הַזִּיכָּרוֹן / שִכְחָה = מְן בָּאלָא אִיזָאלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה ז,נ – מְן בָּאלִי אִיזָאלְ לֶה אנחנו – מְן בָּאלָאן אִיזָאלְ לֶה אתה – מְן בָּאלוֹךְ אִיזָאלְ לֶה את – מְן בָּאלָאךְ אִיזָאלְ לֶה אתם/ן – מְן בַּאלְכוּן אִיזָאלְ לֶה הוא – מְן בָּאלֶוְּ אִיזָאלְ לֶה היא – מְן בָּאלָאוְּ אִיזַאל לֶה …

חַסֲר שְֹבִיעוּת רָצוֹן = נָּארָּאזִי

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : נָארָּאזִּייָכֶּה סמיכות : נָּארָּאזּי יְתְּ אני הווה זכר – נַּארָּאזִי אִלֶין אני נקבה – נָּארָּאזִִּי אִילָן אנחנו – נָּארָּאזִּי אִילֶךְ אתה – נָּארָּאזִּי אילֶת את – נָּארָּאזִּי מאִלָתּ הוא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ היא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ הם/ ן – נָּרָּאזִּי אִילוּ …

רֶדֶת הַיּוֹם = יוֹמָא גָנוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי הווה: יוֹמָא גָנוֹיְלֶה עבר : יוֹמָא גְנֶלֶה עתיד : יוֹמָא גַנֶה ברבים הווה : יוֹמָאוֶּה גָנוֹיְלוּ ברבים עתיד : יוֹמָאוֶּה גָנֶנִי ברבים עבר : יומָאוֶּה גְנֶלוּ אפשר להוסיף שלי הווה – יוֹמִי גָנוֹיְלֶה שלנו – יומָּן גָנוֹיְלֶה / גָנּוּלֶה שֶלְךְָ – יוֹמּוֹךְ גָנוֹיְלֶה / …

אָזִיק ( כְּלִי כְּבִילָה ) = כָּלָבְּצָ'א

ברבים : כָּלָבְּצֶ'ה לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיודעת : כָּלָבְּצָ'אכֶּה סמיכות : כָּלָבְ צְ'תְּ שלי – כָּלָבְּצִ'י שלנו – כָּלָבְּצָ'ן שֶלְךְָ – כָּלָבְּצ'וֹךְ שֶלָךְ – כָּלַבְּצָ'ךְ שלו – כַּלָבְּצֶ'וְ שלה – כָּלָבְּצָ'וְְ שלהם/ן – כָּלָבְּצ'וּ

הֵרְגֶּל = עַדֲאתָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : עַדֲאתָּכֶּה סמיכות : עַדָא תְּד המילה מושאלת מהשפות פרסית וערבית . שלי – עַדָאתִּי שלנו – עַדֲאתָּן שֶלְךָ – עַדָאתּוֹךְ שֶלָךְ – עַדֲאתָּךְ שֶלוֹ – עַדָאתֶּוְ שלה – עַדֲאתָּוְּ שלכם – עַדָאתְּכוּן שלהם/ן – עַדָאתּוּ

בַּעַל בַּיִת = מָאר בֶּילָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המידעת : מָאר בֶּילָאכֶּה סמיכות : מָאר בֶּי לְתְּ שלי – מָאר בֶּילִי שלנו – מָאר בֶּילָן שֶלְךָ – מָאר בּילוֹךְ שֶלָךְ – מָאר בֶּילָךְ שלו – מָאר בֶּילֶיוְ שלה – מָאר בֶּילָוְ שלהם/ן – מָאר בֶּילוּ

מִקְטוֹרֶן / זָ'קֵט = סֶּטְּרָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : סֶּטְּרָּכֶּה סמיכות : סֶּטְּ רְּתְּ שלי – סֶּטְּרִּי שלנו – סֶּטְּרָּן שֶלְךְ – סֶּטְּרוֹךְ שֶלָךְ – סֶּטְּרָּךְ שלו – סֶּטְּרֶוְּ שלה – סֶּטְּרָּוְּ שלהם / ן – סֶּטְּרוּ

נְמִיכָה = כַּרוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : כָּרוֹיָכֶּה סמיכות : כָּרוֹ יְתְּ אני זכר הווה – כָּרוֹיְלֶן /כָּרוֹיֶן אני נקבה – ּכָּרוֹיְלָן / כָּרוֹיָן אנחנו – כָּרוֹיְלֶךְ / כָּרוֹיֶךְ אתה / כָּרוֹיְלֶת / ּכָּרוֹיֶת את / כָּרוֹיְלָת / כָּרוֹיָת אתם/ן כָּרוֹיְלֶתּוּן / כָּרוֹיֶתּוּן הוא – כָּרוֹיְלֶה / כָּרוֹיֶה …

הַנְמָכָה = מָכְּרוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָכְּרוֹיָכֶּה סמיכות : מָכְּרוֹ יְתְּ אני הווה זכר – מָכְּרוֹיְלֶן / מָכְּרוֹיֶן אני נקבה – מָכְּרוֹיְלָן / מָכְּרוֹיָן אנחנו – מָכְּרוֹיְלֶךְ / מָכְּרוֹיֶךְ אתה – מָכְּרוֹיְלֶת / מָכְּרוֹיֶתּ את – מָכְּרוֹיְלָת / מָכְּרוֹיָת אתם/ן – מָכְּרוֹיְלֶתּוּן / מָכְּרוֹיֶתּוּן הוא – מָכְּרוֹיְלֶה …