קטגוריה: <span>ת</span>

קטגוריה: ת

תְלִיָּה = תָּלְתֹּויֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : תָּלְתּוֹיַכֶּה סמיכות : תָּלְתּוֹ יְתְּ אני זכר הווה – תַּלְתּוֹיְלֶן / תָּלְתּוֹיֶן אני נקבה הווה – תָּלְתּוֹיְלָן / תָּלְתּוֹיָן אנחנו – תָּלְתּוֹיְלֶךְ / תָּלְתּוֹיֶךְ אתה – תָּלְתּוֹיְלֶת / תָּלְתּוֹיֶת את – תָּלְתּוֹיְלָתּ / תָּלְתּוֹיָתּ אתם/ן – תָּלְתּוֹיְלֶתּוּן / תָּלְתּוֹיֶתּוּן הוא – …

תַּחְלוּאָה = נָכוֹשוּלָא / נָּסָּארְעְ'וּלָא – נָּסָּארְ'וּלָא

צלפי  ניב  אורמיה , והניב  הדרומי המילה  המיודעת – נָכוֹשוּלָאכֶּה / נָּצָאעְ'וּלָכֶּה / נָּסָּאר'וּלָאכֶּה סמיכוּת = נָכוּשוּ לְתְּ / נָּצָאעְ'וּ לְת / נָּסָּארְ'וּלְת  

תְּאוֹם / אֶחָד מִשְׁנֵי וְלָדוֹת מְאוֹתָה אֵם בְּלֵדָה אַחַת = גְ'מוּקְ / גְ'מוּגְ

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה תְּאוֹם / אֶחָד מִשְׁנֵי וְלָדוֹת מְאוֹתָה אֵם בְּלֵדָה אַחַת