תַּחְלוּאָה = נָכוֹשוּלָא / נָּסָּארְעְ'וּלָא – נָּסָּארְ'וּלָא

צלפי  ניב  אורמיה , והניב  הדרומי המילה  המיודעת – נָכוֹשוּלָאכֶּה / נָּצָאעְ'וּלָכֶּה / נָּסָּאר'וּלָאכֶּה סמיכוּת = נָכוּשוּ לְתְּ / נָּצָאעְ'וּ לְת / נָּסָּארְ'וּלְת  

תְּאוֹם / אֶחָד מִשְׁנֵי וְלָדוֹת מְאוֹתָה אֵם בְּלֵדָה אַחַת = גְ'מוּקְ / גְ'מוּגְ

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה תְּאוֹם / אֶחָד מִשְׁנֵי וְלָדוֹת מְאוֹתָה אֵם בְּלֵדָה אַחַת