קטגוריה: <span>ר</span>

קטגוריה: ר

רִפְיוֹן שֶֹכֶל / טִפְּשוּת = עָקְּּלָּא קָּלוּלַא – אָקְּלָּא קָּלוּלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני ז,נ = עָקְּלָּי קָּלוּלָא אנחנו = עָקְּלָן קָּלוּלָא אתה = עָקְּלּוֹךְ קָּלוּלָא את = עָקְּלָּךְ= קָּלוּלָא אתם/ן = עָקְּלְּכוּן קָּלוּלָא הוא = עָקְּלֶּוְּ קָּלוּלָא היא = עָקְּלָּוְּ קָּלוּלָא הם/ן = עָקְּלּוּ קָּלוּלָא

רֶדֶת הַיּוֹם = יוֹמָא גָנוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי הווה: יוֹמָא גָנוֹיְלֶה עבר : יוֹמָא גְנֶלֶה עתיד : יוֹמָא גַנֶה ברבים הווה : יוֹמָאוֶּה גָנוֹיְלוּ ברבים עתיד : יוֹמָאוֶּה גָנֶנִי ברבים עבר : יומָאוֶּה גְנֶלוּ אפשר להוסיף שלי הווה – יוֹמִי גָנוֹיְלֶה שלנו – יומָּן גָנוֹיְלֶה / גָנּוּלֶה שֶלְךְָ – יוֹמּוֹךְ גָנוֹיְלֶה / …

רִיצָה ( לרוּץ) / בְּרִיחָה = יָרוֹקֶּה

לפי ניב אורמיה והניב הדרומי אני -הווה : יָרוֹקְלֶן / נ יָרוֹקְּלָן – עבר :יְרְקְּלִי – עתיד : יָרְקֶּן/ָ נ: יָרְקָּן אנחנו – הווה : יָרוֹקְּלֶך – עבר : יְרְקְּלָן – עתיד יָרְקֶּךְ את/ה – הווה : יָרוֹקְּלֶת/ נ: יַרוֹקְּלָת – עבר יְרְקְּלוֹךְ – נ/ יְרְקְּלָךְ – עתיד : יַרְקֶּת …

רוּפֶא =הָכִּימָא

לפי ניב  אורמיה , והניב  הדרומי שלי = הָכִּימִי שלנו = הָכִּימָן שֶלְךְ = הָכּימוֹךְ שֶלָךְ = הַכִּימָךְ שלו = הָכִּימֶוְ שלה = הָכִּימָוְ שלהם/ן  = הָכִּימוּ המילה המיודעת = הָכִּימָכֶּה בסמיכות = הָכִּי=מְתּ