קטגוריה: <span>נ</span>

קטגוריה: נ

נְמִיכָה = כַּרוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : כָּרוֹיָכֶּה סמיכות : כָּרוֹ יְתְּ אני זכר הווה – כָּרוֹיְלֶן /כָּרוֹיֶן אני נקבה – ּכָּרוֹיְלָן / כָּרוֹיָן אנחנו – כָּרוֹיְלֶךְ / כָּרוֹיֶךְ אתה / כָּרוֹיְלֶת / ּכָּרוֹיֶת את / כָּרוֹיְלָת / כָּרוֹיָת אתם/ן כָּרוֹיְלֶתּוּן / כָּרוֹיֶתּוּן הוא – כָּרוֹיְלֶה / כָּרוֹיֶה …

נְתִינָה = הְוָּוּאלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : הְוָּוּאלָכֵּה סמיכות : הְוָּוּא לְתְּ אני הווה – הְוָּוּאלֶן אנחנו הווה – הְוָּואלֶךְ אתה הווה – הְוָּוּאלֶת את הווה – הְוָּוּאלָתּ אתם/ן – הְוָּוּאלֶתּוּן הוא הווה – הְוָּוּאלֶה היא הווה – הְוָּוּאלָא הם/ן הווה – הְוָּוּאלוּ אני עתיד – הָוֶּוּן אנחנו …

נְכוֹנוּת / רָצוֹן = כָּנוֹיֵה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה = כָּנוֹיְלֶן / עבר = כְּנֶלִי / עתיד = כָּנֶן אנחנו הווה = כָּנוֹיְלֶךְ / עבר = כְּנֶלָן /עתיד = ּכָּנֶךְ אתה הווה = כָּנוֹיְלֶת / עבר = כְּנֶלוֹךְ/עתיד= כָּנֶת את הווה = כָּנוֹיְלָת / עבר = כְּנֶלָךְ/עתיד= כָּנְיָת הוא הווה = …