קטגוריה: <span>כ</span>

קטגוריה: כ

כְּלִי הַגָּשָה / טַס = מָגְ'מָא

לפי  ניב  אורמיה והניב  הדרומי ברבים = מָגְ'מֶה שלי = מָגְ'מִי שלנו = מָגְ'מָן שלו = מָגְ'מֶוְ שלה = מָגְ'מָוְ שלכם = מָגְ'מְכוּן שלכן = כמו  שלכם מיועדת = מָגְ'מָכֶּה סמיכות = מָגְ' מְת