קטגוריה: <span>ח</span>

קטגוריה: ח

חֶנְוָונִי / בַּעַל מַכּוֹלֶת = בָּקַּאלְּנָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : בָּקָּאלְּנָּכֶּה סמיכות : בָּקָּאלְ נְּתְּ המילה בָּקָּאל = מַכּוֹלֶת , מושאלת מהשפה התורכית Bakal

חַסֲר שְֹבִיעוּת רָצוֹן = נָּארָּאזִי

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : נָארָּאזִּייָכֶּה סמיכות : נָּארָּאזּי יְתְּ אני הווה זכר – נַּארָּאזִי אִלֶין אני נקבה – נָּארָּאזִִּי אִילָן אנחנו – נָּארָּאזִּי אִילֶךְ אתה – נָּארָּאזִּי אילֶת את – נָּארָּאזִּי מאִלָתּ הוא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ היא – נָּארָּאזִּי אִילָתּ הם/ ן – נָּרָּאזִּי אִילוּ …

חִיוּךְ = כְּכְכָּא מָגְנוֹבֶה ( כפל לשון )

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי בלשון הווה אני : כְּכְכָּא מָגְנוֹבְלֶן או מָגְנוֹבֶן אנחנו : כְּכְכָּא מָגְנוֹבְלֶךְ או מָגְנובֶךְ אתה : כְּכְכָּא מָגְנוֹבְלֶת או מָגְנוֹבֶת את: כְּכְכְַּא מָגְנוֹבְלָת או מָגְנובָת אתם/ אתן : כְּכְכָּא מָגְנוֹבְלֶתּוּן או מָגְנוֹבֶתּוּן הם/ הן : כְּכְכָּא מָגְנוֹבְלוּ או מָגְנוֹבוּ בלשון עתיד אני : כְּכְכָּא …

חֲשָש = קָּהְר

לבטא קּ דגושה לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי ברבים : קָּהְרֶה שלי : קָּהְרִי שלנו : קָּהְרָן שלְך : קּהרוֹךְ שלָךְ : קָּהְרָךְ שלו : קָּהְרֶוְ שלה : קָּהְרָוְ שלהם / שלהן : קָּהְרוּ המילה המיודעת : קָּהְרָכֵּה סמיכות : קָּהְ רְת

חָרוּב (פְּרִי) = כָרְנוּב

לפי ניב אורמיה ,והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה האזרית ברבים : כָרְנוּבֶּה שלי : כָרְנוּבִּי שלנו : כָרְנוּבֳָן שלך : כָרְנוּבּוֹךְ שלך : כָרְנוּבָּךְ שלו : כָרְנוּבֶּוְ שלה : כָרְנובָּוְ שלהם / שלהן = כָרְנוּבּוּ המילה המיועדת : כָרְנוּבָּכֶּה סמיכות : כָרְנוּ בְּת