זָכָה בְּהִמּוּר או בְּהַגְרָלָה / הִרְוִיחַ בְּהִמּוּר = כְ-לְּבְּלֶּה

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה זָכָה בְּהִמּוּר או בְּהַגְרָלָה / הִרְוִיחַ בְּהִמּוּר