קטגוריה: <span>ז</span>

קטגוריה: ז

זָכָה בְּהִמּוּר או בְּהַגְרָלָה / הִרְוִיחַ בְּהִמּוּר = כְ-לְּבְּלֶּה

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה זָכָה בְּהִמּוּר או בְּהַגְרָלָה / הִרְוִיחַ בְּהִמּוּר