קטגוריה: <span>ה</span>

קטגוריה: ה

הֵעָלְמוּת מִן הַזִּיכָּרוֹן / שִכְחָה = מְן בָּאלָא אִיזָאלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה ז,נ – מְן בָּאלִי אִיזָאלְ לֶה אנחנו – מְן בָּאלָאן אִיזָאלְ לֶה אתה – מְן בָּאלוֹךְ אִיזָאלְ לֶה את – מְן בָּאלָאךְ אִיזָאלְ לֶה אתם/ן – מְן בַּאלְכוּן אִיזָאלְ לֶה הוא – מְן בָּאלֶוְּ אִיזָאלְ לֶה היא – מְן בָּאלָאוְּ אִיזַאל לֶה …

הֵרְגֶּל = עַדֲאתָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : עַדֲאתָּכֶּה סמיכות : עַדָא תְּד המילה מושאלת מהשפות פרסית וערבית . שלי – עַדָאתִּי שלנו – עַדֲאתָּן שֶלְךָ – עַדָאתּוֹךְ שֶלָךְ – עַדֲאתָּךְ שֶלוֹ – עַדָאתֶּוְ שלה – עַדֲאתָּוְּ שלכם – עַדָאתְּכוּן שלהם/ן – עַדָאתּוּ

הַנְמָכָה = מָכְּרוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָכְּרוֹיָכֶּה סמיכות : מָכְּרוֹ יְתְּ אני הווה זכר – מָכְּרוֹיְלֶן / מָכְּרוֹיֶן אני נקבה – מָכְּרוֹיְלָן / מָכְּרוֹיָן אנחנו – מָכְּרוֹיְלֶךְ / מָכְּרוֹיֶךְ אתה – מָכְּרוֹיְלֶת / מָכְּרוֹיֶתּ את – מָכְּרוֹיְלָת / מָכְּרוֹיָת אתם/ן – מָכְּרוֹיְלֶתּוּן / מָכְּרוֹיֶתּוּן הוא – מָכְּרוֹיְלֶה …

הַאֲפָלָה / הַחְשָכָה = מָחְ'שוֹכֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָחְ'שוֹכָכֶּה סמיכות : מָחְ'שוֹ כְתְּ אני הווה – מָחְ'שוֹכְלֶן / מָחְ'שוֹכֶן אנחנו – מָחְ'שוֹכְלֶךְ / מָחְ'שוֹכֶךְ אתה – מָחְ'שוֹכְלֶתּ / מָחְ'שוֹכֶתּ את – מָחְ'שוֹכְלָתּ / מָחְ'כְשוֹכָתּ אתם/ן – מָחְ'שוֹכְלֶתּוּן / מָחְ'שוֹכֶתּוּן הוא – מָחְ'שוֹכְלֶה / מָחְ'שוֹכֶה היא – מָחְ'שוֹכְלָא / מָחְ'שוֹכָא …

הַכְרָחָה / אִלּוּץ = מָגְ'בּוֹרֶּה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָגְ'בּוֹרָּכֶּה סמיכות : מָגְ'בּוֹ רְּתְּ המילה מושאלת מהשפה התורכית , הפרסית , הערבית אני הווה – מָגְ'בּוֹרְּלֶּן / מָגְ'בּוֹרֶּן אנחנו – מָגְ'בּוֹרְּלֶּךְ / מָגְ'בּוֹרֶּךְ אתה – מָגְ'בּוֹרְּלֶּת / מָגְ'בּוֹרֶּת את – מָגְ'בּוֹרְּלָּת / מָגְ'בּוֹרָּת הוא- מָגְ'בּוֹרְּלֶּה / מָגְ'בּוֹרֶּה היא – מָגְ'בּוֹרּלָּא …

הֲלִיכָה לְאִבּוּד / תְּעִיָּה = מָסְכּוֹרֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָסְכּוֹרָכֶּה סמיכות : מָסְכּוֹ רְתּ אני הווה – מָסְכּוֹרְלֶן / מָסְכּוֹרֶן אנחנו – מָסְכּוֹרְלֶךְ / מָסְכּוֹרֶךְ אתה – מָסְכּוֹרְלֶת / מָסְכּוֹרֶת את – מָסְכּוֹרְלָת / מָסְכּוֹרָת אתם/ן -מָסְכּוֹרְלֶתּוּן / מָסְכּוֹרֶתּוּן הוא – מָסְכּוֹרְלֶה / מָסְכּוֹרֶה היא – מָסְכּוֹרְלָא / מָסְכּוֹרָא הם/ן …

הַשְקָיָה = מָשְתּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : מָשְתּוֹיַכֶּה סמיכות : מָשְתּוֹ יְתּ אני , הווה – מָשְתּוֹיְלֶן / מָשְתּוֹיֶן אנחנו , הווה – מָּשְתּוֹיְלֶךְ / מָשְתּוֹיֶךְ אתה , הווה – מָשְתּוֹיְלֶת / מָשְתּוֹיֶת את , הווה – מָשְתּוֹיְלָת / מָשְתּוֹיָת אתם/ אתן , הווה – מָשְתּוֹיְלֶתּוּן / מָשְתּוֹיֶתּוּן …