קטגוריה: <span>ב</span>

קטגוריה: ב

בְּעָיָה = מָסָלָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית Mesele המילה המיודעת : מָסָלָכֶּה סמיכות : מָסָ לְתְּ שלי ז,נ = מָסָלִי שלנו = מָסָלָן שֶלְךָ = מָסָלוֹךְ שֶלָךְ = מָסָלָךְ שלו = מָסָלֶוְּ שלה = מָסָלָוְּ שלהם = מָסָלוּ

בַּעַל בַּיִת = מָאר בֶּילָא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המידעת : מָאר בֶּילָאכֶּה סמיכות : מָאר בֶּי לְתְּ שלי – מָאר בֶּילִי שלנו – מָאר בֶּילָן שֶלְךָ – מָאר בּילוֹךְ שֶלָךְ – מָאר בֶּילָךְ שלו – מָאר בֶּילֶיוְ שלה – מָאר בֶּילָוְ שלהם/ן – מָאר בֶּילוּ

בֶּהָלָה / חֲרָדָה – בהשאלה : לְבָּא צָ'קּוֹיֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי אני הווה : לְבִּי צְ'קֶּוֹיְלֶה אנחנו הווה : לְבָּן צְ'קֶּוֹיְלֶה אתה הווה : לְבּוֹךְ צְ'קֶּוֹיְלֶה את הווה : לְבָּךְ צְ'קֶּוֹיְלֶה הוא הווה לְבֶּוְּ צְ'קֶּוֹיְלֶה היא הווה : לְבָּוְ צְ'קֶּוֹיְלֶה אתם הווה : לְבְּכוּן צְ'קֶּוֹיְלֶה הם הווה : לְבּוּ צְ'קֶלוֹיְלֶה או צָ'קּוּלֶה אני עבר : …

בִּלְעֲדֵי / חוּץ מִן = בֵּי מְּן

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי בִּלְעֲדִי = בֵּי מְּ נִּי בִּלְעֲדֵינוּ = בֵּי מְֹ נָּן בִּלְעֲדֵיךָ = בֵּי מְּ נּוֹךְ בִּלְעֲדַיִךְ = בֵּי מְּ נָּךְ בִּלְעֲדַיו = בֵּי מְּ נֵּוְ בִּלְעֲדַה = בֵּי מְּ נַּוְ בִּלְעֲדֵיהֶם / בִּלְעֲדֵיהֶן = בֵּי מְּ נּוּ