קטגוריה: <span>א</span>

קטגוריה: א

אִי נוֹחוּת / חוֹסֶר מְנוּחָה = נָרָהָאתּוּלָא

לפי ניב אורמיה , ןהניב הדרומי המילה המיודעת : נָרָהָאתּוּלָכֶּה סמיכות : נָרָהַאתּוּ לְתְּ המילה מושאלת מהשפה האזרית , שלי ז' נ' – נָרָהַאתּוּלִי שלנו – נָרָהַאתּוּלָן שלְךָ – נָרָהַאתּוּלוֹךְ שֶלָךְ – נָרָהַאתּוֹלָךְ שלו – נָרָהַאתּוּלֶוְּ שלה – נָרָהַאתּוּלָוְּ שלהם/ן – נָרָהַאתּוּלוּ

אִישוֹן הָעַיִן – בהשאלה אומרים , גוּ לְתּ עֶינָא (אֶינָא)

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : גוּ לְתּ עֶינָאכֶּה סמיכות : גוּ לְתְּ עֶי נְתְּ שלי ז,נ = גוּ לְתּ עֶינִי שלנו = גוּ לְתּ עֶינָן שֶלְךָ = גוּ לְתּ עֶינוֹךְ שֶלָךְ = גוּ לְתּ עֶינָךְ שלכם = גוּ לְתּ עֶינוּ שלו = גוּ לְתּ עֶינֶיו שלה …

אָזִיק ( כְּלִי כְּבִילָה ) = כָּלָבְּצָ'א

ברבים : כָּלָבְּצֶ'ה לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה מושאלת מהשפה התורכית המילה המיודעת : כָּלָבְּצָ'אכֶּה סמיכות : כָּלָבְ צְ'תְּ שלי – כָּלָבְּצִ'י שלנו – כָּלָבְּצָ'ן שֶלְךְָ – כָּלָבְּצ'וֹךְ שֶלָךְ – כָּלַבְּצָ'ךְ שלו – כַּלָבְּצֶ'וְ שלה – כָּלָבְּצָ'וְְ שלהם/ן – כָּלָבְּצ'וּ

אֲמִתִּיּוּת / אֲמִינוּת = טְּרּוֹסָּאנּוּלָּא

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת : טְּרּוֹסָּאנּוּלָּכֶּה סמיכות : טפּרּוֹסָּאנּוּ לְתּ שלי – טְּרּוֹסָּאנּוּלִּי שלנו – טְּרּוֹסָּאנּוּלַּן שלְךָ – טְּרּוֹסָּאנּוּלּוֹךְ שלָךְ – טְּרּוֹסָּאנּוּלֶּוְּ שלו – טְּרּוֹסָּאנּוּלֶּוְּ שלהם/ן – טְּרּוֹסָּאנּוּלּוּ

אִתּוּר / מְצִיאָה = מָשְּטּוֹכֶה

לפי ניב אורמיה , והניב הדרומי המילה המיודעת.: מָשְּטּוֹכָכֶּה סמיכות : מָשְּטּוֹ כְת אני הווה – מָשְטְוֹכְלֶּן / מָשְּטּוֹכֶן אנחנו – מָשְּטּוֹכְלָּךְ / מָּשְּטּוֹכֶךְ אתה – מָשְּטּוֹכְלֶּת / מָשְּטּוֹכֶת את- מָשְּטּוֹכְלָּתּ / מָשְטּוֹכָת הוא – מָשְּטּוֹכְלֶּה / מָשְטּוֹכֵה היא – מָשְטְוֹכְלָּא / מָשְטּוֹכָא אתם/ן – מָשְּטְוֹכְלְּתּוּן / מָשְטּוכֶתּוּן הם/ן – …