קטגוריה: <span>פתגמים וביטויים</span>

קטגוריה: פתגמים וביטויים

פתגמים באותיות ג'-ה'

גַאִית אֶינִי אִדְיֶלוֹח' ברוך הבא (באת בעיניי) גְבוּגְזַרְח'וּן בברית אצלכם (מילולי) גְדִקְנֶיו חַ'רֶין אעשה את הצרכים על זקנו (קללה – מילולי) ג'וּגֶ'י חֶ'יל סַלֶּי לַא פֶּישִי גדיים נעשו תיישים (האפרוחים לא יישארו תחת הסלים) גוּלַא קֶיפַּא אִלֶּיו שייהרג, שימות (שיפגע בו כדור) גוֹרַא גַל בַחְ'תֶיו קְרַוַא אַבֶי אוֹד, כְמִר בַאַו: קַמְחַ'א נַח'וֹלַח' שִרְמַח' בַרְבוֹטְלַא מחפש תואנה (גבר הרוצה להתקוטט עם אשתו אומר …

פתגמים באות ב'

בְאֶיזֶח' תַפוֹקֶי נלך לבקר יולדת (מילולי) בַאַן יַא שְרַאֶי מַנְחַ'נֶילֶי עליו אי אפשר לסמוך (בעבורנו הוא מכבה מנורות) בַב דַדַא פִּשְרַא דִבְיֶי שתקו, החליפו את הנושא (בב דדא = שחט בשר) בַגִ'נֶּי כְסִילַא חֶ'יט פיקח וערום (יכול לתפור כובע לשדים) בְדַי קְלִינְצְ'כִי לַא כְיִנֶּי חוסר הערכה למישהו – אינני מעריך אותו אפילו בגודל הזרת שלי (מילולי) בַהְרַא אִלְח'וּן איחולים לנערות שטרם …

פתגמים באות א'

אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי כְפִּנֶּיו רוצה לקבל הכל בלא מאמץ מצדו (הוא רוצה שתלעס את חתיכת הלחם ותשים אותה בפיו) אַבוֹיְלֵי תִיכַא לֶיסִתֶּי דַרִתֶּי פִּנֶּיו עצלן (רוצה לקבל את מזונו לעוס היישר לפיו) אַבוֹיְלֵין מַצְלַהַת אוֹדֶין גַלוֹח' אני רוצה להתייעץ עמך (אני רוצה לעשות עצה אתך) אַבוּרְוִי אִמְבִלְח'וּנֶי, רַבַא מְגִ'סְלְח'וּנִי פגעתם בכבודי, הטרדתם אותי מאוד (הולכתם את כבודי, …

הערות פונטיות

א נהגית כמו א' בעברית. כמו כן היא מסמנת תמועת a פתוחה בסוף מילה. ב נהגית תמיד כמו בּ (ב' דגושה) בעברית. ב' דגושה משמעה ב' מוכפלת. ג נהגית כמו ג' בעברית. ד נהגית כמו ד' בעברית. ה נהגית כמו ה' בעברית. ה' בסוף מילה נקראת כעיצור ויש בה מפיק …