מחבר: <span>גבריאל באגר</span>

מחבר: גבריאל באגר

בָּנוֹת = בְּלָאנֶה

בניב אורמיה / הניב הדרומי שלי = בּלָאנָוּוּי / בְּלָאנִי שלנו = בְּלָאנָוָּן / בְּלַאנָן שלו = בְּלָאנָוֶּוְ / בְּלָאנֶוְּ שלה = בְּלָאנָוָּוְּ / בְּלָאנָוְּ שלכם = בְּלָאנָוְּכוּן / בְּלָאנְכוּן שלהם = בְּלָאנָוּוּ / בְּלָאנוּ