שמעון ושושנה בסקל (אורן)

שמעון ושושנה בסקל (אורן)