פתגמים באות ב'

פתגמים באות ב'

בְאֶיזֶח' תַפוֹקֶי 
נלך לבקר יולדת (מילולי)
בַאַן יַא שְרַאֶי מַנְחַ'נֶילֶי 
עליו אי אפשר לסמוך (בעבורנו הוא מכבה מנורות)
בַב דַדַא פִּשְרַא דִבְיֶי 
שתקו, החליפו את הנושא (בב דדא = שחט בשר)
בַגִ'נֶּי כְסִילַא חֶ'יט 
פיקח וערום (יכול לתפור כובע לשדים)
בְדַי קְלִינְצְ'כִי לַא כְיִנֶּי 
חוסר הערכה למישהו – אינני מעריך אותו אפילו בגודל הזרת שלי (מילולי)
בַהְרַא אִלְח'וּן 
איחולים לנערות שטרם נישאו – יאיר לכן המזל (מילולי)
בַהְרַא אִלְח'וּן, רַבַא פִּצְחַ'נוּלַא הַוִלְח'וּן 
איחולים על השתתפות בשמחה או על בשורה משמחת (שתצאו לאורה, שייתן לכם הרבה שמחה)
בַחְ'תַא חַ'א מַזַּל גְבָא, גוֹרַא אִשְוַא מַזַּלֶי גְבֶי 
האישה צריכה מזל אחד, האיש צריך שבעה מזלות (מילולי)
בַחְ'תַא חְ'רִוְתַא, אִלְהַא לַא מַחְ'וֶי, גַ'הַנַּם בְחַ'אוּלַו חַ'זְיַלַא הַם מְגוֹרַו הַם מְיַלַו 
אישה רעה, ה' יצילנו, תראה את הגיהינום בחייה הן מבעלה הן מילדיה (מילולי)
בַחְ'תַא שְפִּרְתַא בַגוֹרַו חְ'לִיתַא אִילַא, בַחְ'תַא חְרִוְתַא בַגוֹרַו גַ'הַנַּם אִילַא 
אישה טובה מתוקה לבעלה, אישה רעה היא גיהינום לבעלה (מילולי)
בַחְ'תַא שְפִּרְתַא מַרֶי הֶיסְטַא, אִלְהַא כְוִלַּא גוֹרַא שְפִּירַא גַל דוֹלְתַא, יַלַוִש שְפִּירֶי כְוֶינִי 
אישה טובה ומכובדת, ה' ייתן לה בעל טוב ועשיר, וגם ילדיה יהיו טובים (מילולי)
בַחְ'תַא תְרֶי גַנֶי 
על אישה הרה – אישה עם שתי נשמות (מילולי)
בַחְ'תֶיו פַרוֹכֶלַּא 
ממזמז את אשתו (מילולי)
בַטַמְבַל מְרוּ חַ'א סְכַן מַאֶי וְדִי, זִלֶּי נֶהְרַא מְקִלְבַלֶי רֶישוּ 
לעצלן אמרו הבא כוס מים, הלך והפך עליהם את הנהר (מילולי)
בֶי דַרְמַן 
אין לו תקנה (בלא תרופה)
בֶי זַהַמְטַא 
אני מטריח אותך (מילות הקדמה לפני בקשה – בלא הטרחה)
בֶי טַרִיף אִילֶי 
אי-אפשר להגזים בשבחו (אין לו מחיר)
בֶי מַהְשַוְשַבַת 
בלי מחשבת שבת (דברי חול בשבת אסורים, לכן מקדימים את הביטוי וכאילו לא נאמרו הדברים בשבת)
בֶי מַרִפְתַא נַש אִילֶי 
אדם כפוי טובה (מילולי)
בֶי צַ'רַא 
מי שאין לו תקווה (בלא עצה)
בֶיאִיג גַ'רֶי 
הגזים (מילולי)
בֶיכַר נַשַא מִחְ'דוּגֶיו חַאֶיו מַכְרֶילוּ 
אדם מובטל מדאגה מקצר את חייו (מילולי)
בֶילוֹח' חְ'רִוְלֶי 
חרב ביתך (לאב שכול)
בֶילִי אוֹדִתֶּי חַ'א בֶיתַא פַּרְתְפִתֶּי, אַנַא לַא מַקֶין גַלוֹח' 
אם תעשה את ביתי כולו בגודל ביצה ותזרוק אותה, לא אתלונן (על ידיד אמיתי)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *