ספר האורחים הישן – אתר נאש דידן

ספר האורחים הישן – אתר נאש דידן

לפני הקמת האתר הנוכחי, היה עמוד שהקים אליאב אלוני. בעמוד זה היה ספר אורחים שאותו העברתי לאתר הנוכחי. לפני, יחד עם זאת, היה ספר אורחים חיצוני שלא ניתן להעביר.

לצרכי תעוד ושמירה, הנה ההודעות של ספר האורחים הישן (מאוד)

The External Guestbook (Since 1998!):

Friday 08/25/2006 9:48:59pm  
Name: אריאל 
Referred By: Search Engine 
Comments: מגניב. אילהה יאמר בסוך!
הערה קטנה: קיים מילון ארמי-עברי של מרדכי יונה, אם כי הוא מתמקד בלהג של זאכו. 
——————————————————————————–
Thursday 12/22/2005 9:36:14pm  
Name: Noam Isak-Zade  
E-Mail: Noam_gc@yahoo.com 
Referred By: Search Engine 
Location: Ashdod Israel 
Comments: Hello EveryBody ! my name is Noam and i belong to the NashDidan Comunity.
My familly imigrated to israel in the 1990 from Kazahstan . My both parents are from the NashDidan roots . They speak the NashDidan Languige. All My Grand Parents are also speak this languige . Here are many families in Ashdod who belongs to this community that imigrated in 1990's from the USSR . 
——————————————————————————–
Monday 01/10/2005 10:59:42am  
Name: Lior 
E-Mail: shvix@hotmail.com 
Referred By: Search Engine 
Comments: øöéúé ìùàåì àí éù ìëí ÷öú éåúø îéãò òì ùôú äðàùãéãï, ëé àðé ãé îòåðééï ììîåã àú äáñéñ ùìä ìôçåú åìà îîù ðéúï ìîöåà áàéðèøðè çåîø òì æä 
——————————————————————————–
Wednesday 12/01/2004 0:51:10am  
Name: ROY YEDIDYA 
E-Mail: YEDIDYA1@HOTMAIL.COM 
Referred By: Search Engine 
Location: israel 
Comments:  
——————————————————————————–
Wednesday 09/17/2003 11:10:29am  
Name: Amy 
E-Mail: energizer@charter.net 
Referred By: Search Engine 
Location: USA 
Comments: I heard the song "A Window of My Dreams" and I love it. I am very interested in your culture. I want to buy the Nash Didan CD's. Where can I get them? 
——————————————————————————–
Sunday 06/01/2003 9:45:29pm  
Name: Nico Tabibi 
E-Mail: ntabibilaw@pacbell.net 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location:  
Comments: Please give me up-dates. Thanks. 
——————————————————————————–
Thursday 05/29/2003 12:17:46am  
Name: LIAN 
Referred By: Search Engine 
Location: Donation Request 
Comments: 
Dear family and friends,
Please read on and forward to your Jewish friends; Thank you.
Those of you who know me also know that on my mother’s side I belong to an ancient Jewish tribe called “Nash Didan”.

The Nash Didan are a 14,000-member group of Israeli Jews. The name Nash Didan is Aramaic for “our people”. They trace their roots back to northern Iran, around the town of Urmia. The isolation of this mountainous region helped the Jews of Urmia preserve their religious heritage and the ancient language of Aramaic – which they had brought with them into exile from the Holy Land.

After Israel's founding in 1948, the Nash Didan began moving to the Jewish state. In Israel, the Nash Didan have preserved their Persian-style cooking and some of the old rituals. However, the language of the forefathers is dying out. The young people may know a few words, but they don't speak it all the time.

You can find more information on the website:
http://my.magicpage.co.il/Families/nashdidan/new.htm

These people have a small, modest synagogue in Givatayim, my hometown.

In this synagogue they hold their holidays and happy events. My uncle Eliezer is the synagogue’s “gabay”. They help a large number of poor people and have many charitable activities for such a small synagogue.
Lately they have been facing hard times: The synagogue was broken into twice, and all of the money was stolen from the cashier. They had to put up bars as well as re-build and renovate the synagogue’s doors, kitchen and windows, to assure its safety. They are left with no money for these necessary repairs.
The synagogue is maintained by individual’s donations, but as you all know these are difficult times in Israel and people have other priorities.
Please help us bring joy to the people of the Nash Didan synagogue. We ask that you make whatever donation you can, no matter how small, to help maintain the synagogue. It is a source of pride and joy for these people. Your donation will be most appreciated, and you will have a good deed in your book of life.

Many thanks and bless you! Lian.

Make your donation to:
Bank Leumi, Branch 857 Account # 17038/23
"Tur–Sinai" synagogue, 12 Hapoel Hatza’ir St., Givatayim, Israel.
Lian  
——————————————————————————–
Name: Lian Ilana Baruch-Pelled 
E-Mail: lian_baruch@yahoo.com 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Just Surfed In 
Location: Israel until 2003 and then Los Angeles. 
Comments: On my mother's side I am a nashdidan too. I was very happy to find out about this website as no one hardly knows about us… ëä ìçé! 
——————————————————————————–
Friday 03/21/2003 2:30:31pm  
Name: mor 
E-Mail: mor28287@speedy.co.il 
Homepage Title: nashdidan 
Location: israel 
Comments:  
——————————————————————————–
Thursday 01/16/2003 6:37:06pm  
Name: ñéîï èåá 
E-Mail: mishaeli@bezeqint.net 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: éùøàì 
Comments: ùìåí ìëì äðàù ãéãðéí äé÷øéí
îàåã äúøâùðå ìøàåú ùàúø ëæä î÷ñéí ÷ééí åìøàåú ùîñåøú òúé÷ú éåîéï æå òãééï ðùîøú á÷øáðå…
àðé öàöà ìîùôçú ñéîï èåá ùîãáøéí ëåìí àøîéú- àùåøéú âí äéåí (ñáà ñáúà åäãåãéí) åâí àðçðå äðëãéí ùàðçðå ãåø ùìéùé áàøõ îáéðéí àú äùôä åäééðå øåöéí ìäîùéê åìùîø àåúä.
åëîå ùñáúà àåîøú ðúøàä áëìåì éìëåï. àìää âìëåï! 
——————————————————————————–
Saturday 12/21/2002 9:14:00am  
Name: Halevi Moshe 
E-Mail: moshe_halevi@yahoo.com 
Homepage Title: Interesting site 
Referred By: Friend 
Location: Petah-Tikwa 
Comments: Nice to read about the History,culture and especialy food of the "eda",will be checking this site for further updates.
Thank you 
——————————————————————————-
Friday 12/06/2002 2:29:55am  
Name: òåæ ãéìéàï 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: ðëúá áçâ çðåëä 2002 
Comments: ùìåí ìëåìí.
ùîé òåæ ãéìéàï åàðé øåöä ìñôø ìëí ùñáúà ùìé ðåìãä áèåø÷éä åäéà öàöà ùì ùáè äðàù ãéãàï åäéà ãåáøú àøîéú-àùåøéú. ëîå ëï, âí àáà ùìé ìîã îñáúà ùìé ìãáø àøîéú-àùåøéú.
ìàáà ùìé éù çáø ùùðé ääåøéí ùìå äí âí ãåáøé ðàù-ãéãàï .
ëîå ëï, ìàáà ùìé éù çáø ùîëéï ùîï-æéú, îâãì úàðéí, ìéîåðéí åàùëåìéåú ùäåà áîåöàå ëåøãé ,àáì, áî÷åøå äåà âí ãåáø ðàù-ãéãàï. ùìåí. 
——————————————————————————–
Monday 10/28/2002 12:15:28am  
Name: ãï 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location:  
Comments:  
——————————————————————————–
Tuesday 09/03/2002 5:49:48pm  
Name: haim eliyasi 
E-Mail: haim.eliyas@comverse.com 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: E-Mail 
Location: israel tel aviv 
Comments: hi
i haim from israel tel aviv langwitch nas didan im from ormi iran.
aldd may famely livung and israel.
if sam went toking mee nas didan pls send meil (haim.eliyas@comverse.com)
shana tova(alho barech al kolo israel)amen… 
——————————————————————————–
Tuesday 06/11/2002 9:50:28pm  
Name: Amir Golan 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Just Surfed In 
Location: haifa israel 
Comments: great music
well done 
——————————————————————————–
Tuesday 03/05/2002 1:47:13pm  
Name: Amit 
E-Mail: altea@newmail.net 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: Yehud, Israel 
Comments: My grandparents came from Iran in the 1950s, & ever since I can remember we always ate Shifte, Bamya soup & the pot of rise, noodles & potatos in the bottom.
I was born in 1977, & only in recent years did my mother tell me her parents belonged to the NashDidan community.
I remember a few words they used to say (La'Boylan=I don't want; Savta Cor'Ba'Ne=Grandma is your sacrifice; Jan=Dear) & my mother & her brothers & sisters can still speak Aramaic.
I hope any of this sounds familiar to someone 🙂 
——————————————————————————–
Name: Babin Elisha 
E-Mail: babini@zahav.net.il 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Friend 
Location: Yahud Herzel 11st.  
Comments:  
——————————————————————————–
Friday 09/21/2001 8:10:34pm  
Name: nimrod gabriel 
E-Mail: nimi6@hotmail.com 
Homepage Title: hapoel tel aviv 
Homepage URL: http://www.hapoelta.org.il 
Referred By: Just Surfed In 
Location: israel – tel aviv 
Comments: ùìåí ìëåìí 
——————————————————————————–
Tuesday 07/24/2001 5:10:40pm  
Name: Yehudit Mahalal-Diary 
E-Mail: judym@hotmail.co.il 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Just Surfed In 
Location: Tel Aviv and Ramat Hasharon 
Comments: I was very excited to see the web site.
Well done!
Yehudit 
——————————————————————————–
Thursday 07/12/2001 0:35:18am  
Name: nina choen 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: tel-aviv 
Comments:  
——————————————————————————–
Sunday 06/10/2001 8:45:37am  
Name: Golan Israeli 
E-Mail: goli_55@hotmail.com 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: âáòúééí 
Comments: 
——————————————————————————–
Friday 05/11/2001 8:43:53pm  
Name: Ronit Menashe 
E-Mail: ronit_men@hotmail.com 
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location:  
Comments: my grandparents are nashdidan and i am doing a family history project about them.
i realy need information about nashdidan. 
——————————————————————————–
Tuesday 04/17/2001 7:30:44pm  
Name: ADINA MONSONEGO 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Friend 
Location: shizaf st. 32 Dimona ISRAEL 
Comments: My mother is "nash didan" her family name was YZHAKY, my son is doing a work about the "nash didan" and he want more material about this, if you have we will be hapy to get some, thank's any way. 
——————————————————————————–
Friday 03/02/2001 10:47:38pm  
Name:  
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location:  
Comments: àðé øåöä ùäùôä àøîéú úäéä éãåòä éåúø áòåìí 
——————————————————————————–
Friday 02/16/2001 1:24:43am  
Name: ðéðè 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location:  
Comments: ëáø äøáä æîï çéôùúé çåîø åîéãò òì äòãä.îçîí àú äìá ìîöåà àúø î÷ñéí ùëæä.çáì ìé òì äùôä ääåìëú åðòìîú òí ãåø äñáéí, ääåøéí,.äñéôåø ùì äòãä ëì ëê îøú÷.âí ñáúåúé åñáéé äúâåøøå áùëåðú ùôéøà áéîéä äéåúø èåáéí. 
——————————————————————————–
Friday 02/16/2001 1:10:29am  
Name: nina .c 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL:  
Referred By: Search Engine 
Location: tel-aviv 
Comments: 
——————————————————————————–
Wednesday 11/01/2000 5:48:59pm  
Name: Shay Eldor 
E-Mail: shay.eldor@motorola.com 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location:  
Comments: we are from Iran and our parents spock this language we call our language 
" LESHANA NOSHAN" which means our language.
we are called to our people "NASHEY DIDANEY" 
——————————————————————————–
Tuesday 10/31/2000 9:31:32am  
Name: Boaz Hachamoff 
E-Mail: boazh@elrontelesoft.com 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Net Search 
Location:  
Comments: I wont to know more about the nash's comunity (as I belong to…) 
——————————————————————————–
Sunday 10/01/2000 6:45:19pm  
Name: menashe and bilha levinson 
E-Mail: menashe2000@surfree.net.il 
Homepage Title: hi from poland and nashdidan 
Homepage URL: http://plumber.8k.com 
Referred By: Net Search 
Location: 2000-bnei-brak 2002-petach-tikva 
Comments: we were been here
to all israeli
from us 
P E A C E 
——————————————————————————–
Wednesday 06/14/2000 7:07:00pm  
Name: Gabriel Zion 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: Holon 
Comments: … 
——————————————————————————–
Wednesday 06/14/2000 7:06:59pm  
Name: Gabriel Moshe 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: yahod 
Comments: … 
——————————————————————————–
Wednesday 06/14/2000 7:04:51pm  
Name: Gabriel Avraham 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: yahod 
Comments: … 
——————————————————————————–
Saturday 05/20/2000 1:42:18pm  
Name: hana gabriel 
E-Mail: guy_ergas@hotmail.com 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: Yahod ( Isreal ) 
Comments: U can add more Hebrow informetion about the nashdidan 
cultor 
——————————————————————————–
Tuesday 04/04/2000 9:05:18pm  
Name: Dayna Zelniker 
E-Mail: daynaz@mailcity.com 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: From a Friend 
Location: Chicago – USA 
Comments: Beautiful Website – You've touched many people around the world with Nash Didan!! 
——————————————————————————–
Saturday 03/18/2000 9:10:09am  
Name: Gal Halevy 
E-Mail: gal@halevy.com 
Homepage Title:  
Homepage URL: http://www.halevy.com 
Referred By: Net Search 
Location: San-Francisco 
Comments: I didn't believe I will find a site like that.
Very good. 
——————————————————————————–
Monday 03/13/2000 11:44:08am  
Name: Alon Shimon 
E-Mail: alon_s@iftric.co.il 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: ramat hasharon 
Comments: we (the youngsters) must do everything to preserve our holy roots. 
——————————————————————————–
Friday 12/03/1999 10:07:58pm  
Name: Shlomit 
E-Mail:  
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: From a Friend 
Location: Israel 
Comments: Realy amazing and iteresting pages.
I couldn't open them all, some of computer trouble.
I will visit again.
Thank U 
——————————————————————————–
Wednesday 10/27/1999 6:58:39pm  
Name: Assaf Mishaelof the son of Yosef the son of Saadia and Roza 
E-Mail: adiassaf@inter.net.il 
Homepage Title:  
Homepage URL: http://———– 
Referred By: Just Surfed On In 
Location:  
Comments: Saadia the son of Hanna and Moshe MishaelofRoza the daughter of Ester and Efraim MenasheThe Children of Saadia and Roza: Hanna, Yardena and Yosef Mishaelof.Yosef married Sara.Adi (the son of Yosef) married Liat and their son – Snir Mishaelof. Nir (the son of Yosef) married Tali Mishaelof.Vered and Assaf – The children of Sara and Yosef Mishaelof. 
——————————————————————————–
Sunday 06/20/1999 1:20:05am  
Name: sasson shlomo 
E-Mail: shlomo.sasson@gte.net 
Referred By: From a Friend 
Location: ramat-hasharon 
Comments: butifull site
kol hakavod
alo vehatslicho 
——————————————————————————–
Thursday 06/17/1999 2:56:45am  
Name: Henry Lederfeind 
E-Mail: hleder@uninet.com.br 
Referred By: From a Friend 
Location: Sao Paulo – Brazil 
Comments: Hello,
I am astonished about the history of Nash Didan's. As a folk dancer, I never heard about this ancient people ’till I got in touch with a dance called Nash Didan. 
That's very interesting, knowing kinds of jewish all around the world. It makes me think that I am part, maybe, of an authentical brazilian jewish culture. 
Like Claudia, my friend, I would like to know more about their traditional music. 
My best regards, thanks for the information on the Site, and Shalom!
Henry 
——————————————————————————–
Wednesday 06/02/1999 10:44:21pm  
Name: Claudia 
E-Mail: claufjkz@hotmail.com 
Homepage Title: Hummm…esses doces… 
Homepage URL: http://try.at/hummm 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: Sao Paulo, Brazil 
Comments: How can I get more about nashdidan recordings? Please, send an answer to my email address! 
——————————————————————————–
Tuesday 06/01/1999 1:02:08pm  
Name: alon shimon 
E-Mail: alon_s@iftric.co.il 
Referred By: Just Surfed On In 
Location: ramat hasharon israel 
Comments: at long last !!! "the real thing"
it is very important to preserve this holly language
and i want to finish with the great bless:
elha mante raba shine shate matettun
yours 
alon shimon 
——————————————————————————–
Saturday 05/08/1999 1:01:10pm  
Name: Liora Noy-Elbachar (Nethaniel) 
E-Mail: nld@isdn.net.il 
Referred By: From a Friend 
Comments: I am the younger syster of Sarah Landsberg.
I am also part of the beautifull Nashdidan community.
I Would like you to add our family (The Netaniel's)to the Nashdidan community.
Please let us know how can we contact to you for future Community's meetings. 
——————————————————————————–
Saturday 05/08/1999 12:55:01am  
Name: Sara Landsberg Nethaniel 
E-Mail: nld@isdn.net.il 
Homepage Title:  
Homepage URL: http:// 
Referred By: From a Friend 
Location: Zadok 1, St. Holon 
Comments: We are part of the Nashdidan Community in Israel.The Nethaniel is very big family, ocated all around the country.
We would like to know much more about other Nashdidan's in Israel and worldwide. 
——————————————————————————–
Saturday 05/08/1999 12:38:23am  
Name: ùøä ìðãñáøâ ìáéú ðúðéàì 
E-Mail: nld@isdn.net.il 
Referred By: From a Friend 
Location: øç' öãå÷ 1 çåìåï 
Comments: àðå áðé äòãä. âéìéðå àúëí áàúø åùîçðå îàã. ðùîç ìäúòãëï áðåñó ìàîåø ëàï åîòåðééðéí ìäéåú á÷ùø òí ùàø áðé äòãä áàøõ. 
——————————————————————————–
Saturday 11/14/1998 6:58:10pm  
Name: Shlomit Gaffni Rousso 
E-Mail: rousso@inter.net.il 
Referred By: Just Surfed On In 
Location:  
Comments: I am doing final work of my B.A. at the university about the nash- didan.
I am collecting some material about the "eda". I need some background on what they did in over seas ( occupation)
what years did they made an ALIYHA? 
the main subject in my work is to find out how the EDA made it in Israel financially, educationally and what kind of
occupation they do?.
to find it out I need to do some research, and for that need A list of all the nash- didans in Israel and from that list I am making random sampling and from that I will start my research.
I would like you to contact me in our email Rousso@inter.net.il 
best regards' 
Shlomit Gaffni Rousso
——————————————————————————-
Saturday 10/17/1998 12:26:44am  
Name: paul meglathery 
E-Mail: pem@penn.com 
Homepage Title: St. Joseph's Church 
Homepage URL: http://www.housesofworship.net 
Referred By: Yahoo! 
Location: port allegany, pennsylvania, us 
Comments: How can I get info in english re: nashdidan recordings? Most of your page comes thru in code except "CD" and "Guestbook"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *