מֵיחָם = סָּמוֹבַאר (לפי הניב הדרומי  סָּמָּוָּארְ)

מֵיחָם = סָּמוֹבַאר (לפי הניב הדרומי סָּמָּוָּארְ)

המילה מֵיחָם (שע) בארמית לישן דידן היא – סָּמוֹבַאר (לפי הניב  הדרומי –  סָּמָּוָּארְ

ניב המקור הוא ב – אורמיה / והניב הדרומי

פרטים נוספים – הטיות, מינים וזמנים:
רבים: סָמוֹבַארֶה (סָּמָּוָּארֶּה)
זכר / נקבה: זכר
יחיד / שלי: סָמוֹבַארִי ( סָּמָּוָּארִּי)
יחיד / שלנו: סָמוֹבַארָן (סָּמָּוָּארָּן)
יחיד / שלך: סָמוֹבַארוֹךְ (סָּמָּוָּארּוֹךְ)
יחיד / שלכם: סָמוֹבַארְכוּן (סָּמָּוָּארְּכוּן)
יחיד / שלך / נ: סָמוֹבַארָךְ (סָּמָּוָּארָּךְ)
שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: סָמובַארֶוְ (סָּמָּוָּארֶּוְּ)
יחיד / שלהם: סָמוֹבַארוּ (סָּמָּוָּארּוּ)
יחידי / שלה: סָמוֹבַארָוְ (סָּמָּוָּארָּוְּ)
יחיד / שלהן: כמו יחיד/שלהם
רבים / שלי: סָמוֹבַארֶיִי (סָּמָּוָּארֶּיִי)
רבים / שלנו: סָמוֹבַארֶיָן (סָּמָּוָּארֶּיָן)
רבים / שלך: סָמוֹבַרֶיוֹךְ (סָּמָּוָּארֶּיוֹךְ)
רבים / שלכם: סָמוֹבַארֶיְכוּן (סָּמָּוָּארֶּיְכוּן)
רבים / שלך / נ: סָמוֹבַארֶיָךְ (סָּמָּוָּארֶּיָךְ)
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: סָמוֹבַארֶיֶוְ (סָּמָּוָּארֶּיֶוְּ)
רבים / שלהם: סָמוֹבַארֶיוּ (סָּמָּוָּארֶּיוּ)
רבים / שלה: סָמוֹבַארָוְ (סָּמָּוָּארָּוְּ)
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם
מיודעת: סָמוֹבַארָכֶּה סָּמָּוָּארָּכֶּה)
סמיכות: סָמוֹבַארְתְּ ( סָּמָּוָּארְּתְּ)

מס"ד מקורי: 650, מספר מזהה חדש: milon_00650

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.