הערות פונטיות

הערות פונטיות

אנהגית כמו א' בעברית. כמו כן היא מסמנת תמועת a פתוחה בסוף מילה.
בנהגית תמיד כמו בּ (ב' דגושה) בעברית. ב' דגושה משמעה ב' מוכפלת.
גנהגית כמו ג' בעברית.
דנהגית כמו ד' בעברית.
הנהגית כמו ה' בעברית. ה' בסוף מילה נקראת כעיצור ויש בה מפיק (הּ).
ונהגית כמו ו' בעברית.
וֹ/וּמסמנות תנועה גדולה, כמו בכתיב מלא בעברית, וכן בסוף מילה תנועות o, u פתוחות.
ז'נהגית כמו j בצרפתית.
ח'נהגית כמו כ' רפויה בעברית.
טנהגית כמו ט' בערבית ﻁ.
ינהגית כמו י' בעברית, הן בעיצור הן בתנועה. היא מסמנת תנועות i, e גדולות וכן תנועות i, e פתוחות בסוף מילה.
כנהגית כמו כּ (כ' דגושה) בעברית. כ' דגושה משמעה כ' מוכפלת.
לנהגית כמו ל' בעברית.
מנהגית כמו מ' בעברית.
ננהגית כמו נ' בעברית.
סנהגית כמו ס' בעברית.
ע'נהגית כמו ﻍ בערבית.
פ'נהגית כמו פ רפויה, פּ' דגושה משמעה פ' מוכפלת.
פנהגית כמו פּ (פ' דגושה) בעברית. פּ דגושה משמעה פּ מוכפלת.
צנהגית כמו ﺹ בערבית.
צ'נהגית כמו ch באנגלית.
קנהגית כמו ק' בערבית ﻕ.
רנהגית כמו ר' מתגלגלת (לא גרונית).
שנהגית כמו שׁ בעברית.
תנהגית כמו ת' בעברית.

תנועת a מסומנת בפתח. בסוף המילה תנועה פתוחה מסתיימת ב-א'.

תנועת e מסומנת בסגול. תנועת e ארוכה מסומנת בסגול וב-י' אחריו, באמצע המילה ובסופה.

תנועת i מסומנת בחיריק. תנועת i ארוכה מסומנת בחיריק וב-י' אחריו, באמצע מילה ובסופה.

תנועת o מסומנת בחולם. תנועת o ארוכה מסומנת בחולם וב-ו' אחריו.

תנועת u מסומנת ב-ו' ובשורוק.

שווא מסמן הגיית שווא נח. שוואים בראש המילה נהגים כמו שוואים נעים קצרים.

* כוכבית ליד מילה מציינת הגייה נחצית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *