המילה אוֹפַנַּיִם (שע) בארמית לישן דידן היא – פָּאסְּ-גְּלְּ

ניב המקור הוא ב – נאר'אדא והיא מושאלת מלע"ז

פרטים נוספים – הטיות, מינים וזמנים:
רבים: פָּאסְּגְּ-לֶּה
זכר / נקבה: זכר
יחיד / שלי: פָּאסְּגְּ-לִּי
יחיד / שלנו: פָּאסְּגְּ-לָּן
יחיד / שלך: פָּאסְּגְּ-לּוֹךְ
יחיד / שלכם: פָּאסְּגְּ-לְּכוּן
יחיד / שלך / נ: פָּאסְּגְּ-לָּךְ
שלכן: כמו יחיד / שלכם
יחיד / שלו: פָּאסְּגְּ-לֶּוְּ
יחיד / שלהם: פָּאסְּגְּ-לּוּ
יחידי / שלה: פָּאסְּגְּ-לָּוְּ
יחיד / שלהן: כמו יחיד / שלהם
רבים / שלי: פָּאסְּגְּ-לֶּיִי
רבים / שלנו: פָּאסְּגְּ-לֶּיָּן
רבים / שלך: פָּאסְּגְּ-לֶּיּוֹךְ
רבים / שלכם: פָּאסְּגְּ-לֶּיְכוּן
רבים / שלך / נ: פָּאסְּגְּ-לֶּיָּךְ
רבים / שלכן: כמו רבים / שלכם
רבים / שלו: פָּאסְּגְּ-לֶּיֶּוְּ
רבים / שלהם: פָּאסְּגְּ-לֶּיּוּ
רבים / שלה: פָּאסְּגְּ-לֶּיָּוְּ
רבים / שלהן: כמו רבים / שלהם
מיודעת: פָּאסְּגְּ-לָּכֶּה
סמיכות: פָּאסְּגְּ-לְּתְּ

מס"ד מקורי: 2133, מספר מזהה חדש: milon_02133

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *