1 אֶשֶׁךְ 2 אֲשָׁכִיִם / בֵּיצָת הַזָכָר (וַיִקְרָא כ"א א' = 1שְּכָּאלְתָּא / 2 שְׁכָּאלְיֶה

תרגום מעברית לארמית לישן דידן של המילה 1 אֶשֶׁךְ 2 אֲשָׁכִיִם / בֵּיצָת הַזָכָר (וַיִקְרָא כ"א א'