נאש דידאן - ברוכים הבאים לאתר הקהילה!
the nash didan עדת הנאש דידן
לוגו נאשדידן nashdidan logo
נאש דידן > השפה > פתגמים וביטויים > באות ב'
25.06.2019 English
 

 
 
לישן דידן - עמוד ראשי ארמית - סקירה פתגמים וביטויים מילון נאש-דידני קטעי קול

פתגמים וביטויים, מתוך ספרו של יוסף בן-רחמים "שפה אחת ודברים אחדים"
בהוצאת מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים
ירושלים תשס"ו  מובא באתר נאש דידן באדיבות המכון

לחץ על אות לפתגמים המתחילים באות זו
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
לפתגמים שנשלחו על ידי הגולשים, לחצו כאן

בְאֶיזֶח' תַפוֹקֶי
נלך לבקר יולדת (מילולי)
בַאַן יַא שְרַאֶי מַנְחַ'נֶילֶי
עליו אי אפשר לסמוך (בעבורנו הוא מכבה מנורות)
בַב דַדַא פִּשְרַא דִבְיֶי
שתקו, החליפו את הנושא (בב דדא = שחט בשר)
בַגִ'נֶּי כְסִילַא חֶ'יט
פיקח וערום (יכול לתפור כובע לשדים)
בְדַי קְלִינְצְ'כִי לַא כְיִנֶּי
חוסר הערכה למישהו - אינני מעריך אותו אפילו בגודל הזרת שלי (מילולי)
בַהְרַא אִלְח'וּן
איחולים לנערות שטרם נישאו - יאיר לכן המזל (מילולי)
בַהְרַא אִלְח'וּן, רַבַא פִּצְחַ'נוּלַא הַוִלְח'וּן
איחולים על השתתפות בשמחה או על בשורה משמחת (שתצאו לאורה, שייתן לכם הרבה שמחה)
בַחְ'תַא חַ'א מַזַּל גְבָא, גוֹרַא אִשְוַא מַזַּלֶי גְבֶי
האישה צריכה מזל אחד, האיש צריך שבעה מזלות (מילולי)
בַחְ'תַא חְ'רִוְתַא, אִלְהַא לַא מַחְ'וֶי, גַ'הַנַּם בְחַ'אוּלַו חַ'זְיַלַא הַם מְגוֹרַו הַם מְיַלַו
אישה רעה, ה' יצילנו, תראה את הגיהינום בחייה הן מבעלה הן מילדיה (מילולי)
בַחְ'תַא שְפִּרְתַא בַגוֹרַו חְ'לִיתַא אִילַא, בַחְ'תַא חְרִוְתַא בַגוֹרַו גַ'הַנַּם אִילַא
אישה טובה מתוקה לבעלה, אישה רעה היא גיהינום לבעלה (מילולי)
בַחְ'תַא שְפִּרְתַא מַרֶי הֶיסְטַא, אִלְהַא כְוִלַּא גוֹרַא שְפִּירַא גַל דוֹלְתַא, יַלַוִש שְפִּירֶי כְוֶינִי
אישה טובה ומכובדת, ה' ייתן לה בעל טוב ועשיר, וגם ילדיה יהיו טובים (מילולי)
בַחְ'תַא תְרֶי גַנֶי
על אישה הרה - אישה עם שתי נשמות (מילולי)
בַחְ'תֶיו פַרוֹכֶלַּא
ממזמז את אשתו (מילולי)
בַטַמְבַל מְרוּ חַ'א סְכַן מַאֶי וְדִי, זִלֶּי נֶהְרַא מְקִלְבַלֶי רֶישוּ
לעצלן אמרו הבא כוס מים, הלך והפך עליהם את הנהר (מילולי)
בֶי דַרְמַן
אין לו תקנה (בלא תרופה)
בֶי זַהַמְטַא
אני מטריח אותך (מילות הקדמה לפני בקשה - בלא הטרחה)
בֶי טַרִיף אִילֶי
אי-אפשר להגזים בשבחו (אין לו מחיר)
בֶי מַהְשַוְשַבַת
בלי מחשבת שבת (דברי חול בשבת אסורים, לכן מקדימים את הביטוי וכאילו לא נאמרו הדברים בשבת)
בֶי מַרִפְתַא נַש אִילֶי
אדם כפוי טובה (מילולי)
בֶי צַ'רַא
מי שאין לו תקווה (בלא עצה)
בֶיאִיג גַ'רֶי
הגזים (מילולי)
בֶיכַר נַשַא מִחְ'דוּגֶיו חַאֶיו מַכְרֶילוּ
אדם מובטל מדאגה מקצר את חייו (מילולי)
בֶילוֹח' חְ'רִוְלֶי
חרב ביתך (לאב שכול)
בֶילִי אוֹדִתֶּי חַ'א בֶיתַא פַּרְתְפִתֶּי, אַנַא לַא מַקֶין גַלוֹח'
אם תעשה את ביתי כולו בגודל ביצה ותזרוק אותה, לא אתלונן (על ידיד אמיתי)
ב - עוד פתגמים / ביטויים באות ב' יתווספו בהמשך
אם ברצונכם וביכולתכם לעזור, אנא צרו קשר (אימייל או טופס בתפריט "צרו קשר")
הערות פונטיות
א נהגית כמו א' בעברית. כמו כן היא מסמנת תמועת a פתוחה בסוף מילה.
ב נהגית תמיד כמו בּ (ב' דגושה) בעברית. ב' דגושה משמעה ב' מוכפלת.
ג נהגית כמו ג' בעברית.
ד נהגית כמו ד' בעברית.
ה נהגית כמו ה' בעברית. ה' בסוף מילה נקראת כעיצור ויש בה מפיק (הּ).
ו נהגית כמו ו' בעברית.
וֹ/וּ מסמנות תנועה גדולה, כמו בכתיב מלא בעברית, וכן בסוף מילה תנועות o, u פתוחות.
ז' נהגית כמו j בצרפתית.
ח' נהגית כמו כ' רפויה בעברית.
ט נהגית כמו ט' בערבית ﻁ.
י נהגית כמו י' בעברית, הן בעיצור הן בתנועה. היא מסמנת תנועות i, e גדולות וכן תנועות i, e פתוחות בסוף מילה.
כ נהגית כמו כּ (כ' דגושה) בעברית. כ' דגושה משמעה כ' מוכפלת.
ל נהגית כמו ל' בעברית.
מ נהגית כמו מ' בעברית.
נ נהגית כמו נ' בעברית.
ס נהגית כמו ס' בעברית.
ע' נהגית כמו ﻍ בערבית.
פ' נהגית כמו פ רפויה, פּ' דגושה משמעה פ' מוכפלת.
פ נהגית כמו פּ (פ' דגושה) בעברית. פּ דגושה משמעה פּ מוכפלת.
צ נהגית כמו ﺹ בערבית.
צ' נהגית כמו ch באנגלית.
ק נהגית כמו ק' בערבית ﻕ.
ר נהגית כמו ר' מתגלגלת (לא גרונית).
ש נהגית כמו שׁ בעברית.
ת נהגית כמו ת' בעברית.

תנועת a מסומנת בפתח. בסוף המילה תנועה פתוחה מסתיימת ב-א'.

תנועת e מסומנת בסגול. תנועת e ארוכה מסומנת בסגול וב-י' אחריו, באמצע המילה ובסופה.

תנועת i מסומנת בחיריק. תנועת i ארוכה מסומנת בחיריק וב-י' אחריו, באמצע מילה ובסופה.

תנועת o מסומנת בחולם. תנועת o ארוכה מסומנת בחולם וב-ו' אחריו.

תנועת u מסומנת ב-ו' ובשורוק.

שווא מסמן הגיית שווא נח. שוואים בראש המילה נהגים כמו שוואים נעים קצרים.

* כוכבית ליד מילה מציינת הגייה נחצית.


 


ניווט באתר
 
עמוד הבית
העדה
מפות ותמונות לווין
הבלוג: מאמרים
אורמיה - על העיר
המנהגים
מתכונים
סיפורים עממיים
ניסן אביב
השפה
ארמית - סקירה
פתגמים וביטויים
מילון נאש-דידן
קטעי קול
תמונות
שורשים
כיצד מתחילים?
עזרה וקישורים
משפחות ואנשים
ספר הקהילות
המלצות
צרו קשר
ספר האורחים
הספר הישן
צרו קשר

פרוייקטים
 
ספר הקהילות
ניסן אביב
הבלוגחיפוש באתרמבקרים
מאז 1/1/2008


תגיות - נשדידן, נש דידן, נאשדידן, נאש דידן, נשדידאן, נש דידאן, נאשדידאן, נשטידן, נשתידן רשימת תגיות,
© 2007-2012 עורכי האתר והכותבים        עיצוב ותכנון האתר ע"י מיכה דמירל