מייצג

עָגוֹל = כְרּ

המילה עָגוֹל (פ) בארמית לישן דידן = כְרּ

ניב המקור הוא ב – אורמיה / הניב  הדרומי

 

פרטים נוספים – הטיות, מינים וזמנים:

מס"ד מקורי: 2564, מספר מזהה חדש: milon_02564