רוּפֶא =הָכִּימָא

לפי ניב  אורמיה , והניב  הדרומי שלי = הָכִּימִי שלנו = הָכִּימָן שֶלְךְ = הָכּימוֹךְ שֶלָךְ = הַכִּימָךְ שלו = הָכִּימֶוְ שלה = הָכִּימָוְ שלהם/ן  = הָכִּימוּ המילה המיודעת = הָכִּימָכֶּה בסמיכות = הָכִּי=מְתּ  

לִימוֹן =לִימוֹנְתָּא

בניב אורמיה , והניב  הדרומי שלי  לִימוֹנְתִּי שלנו לִימוֹנְתָּן שֶלְךָ  לִימוֹנְתּוֹךְ שֶלָךְ  לִימוֹנְתָּךְ שלו  לִימונְתֶּיוְ שלה  לִימוֹנְתָּוְ שלהם  לִימוֹנְתּוּ המילה  המיועדת  = לִימוֹנְתָּאכֶה לִימוֹנְתְּ תְּ