אלמוס

סיפורה של אלמוס הוא סיפורם של המיעוטים. סיפור על רוח האדם ועל הישרדות. דרך חייהן של שתי נשים, אלמוס היהודייה ואישתר האשורית ציירתי את כוח החיים העצום של האדם הפשוט.